Zarządzający - AgioFunds

Zarządzający

Departament Zarządzania Aktywami

Zbigniew Kowalczyk

Zbigniew Kowalczyk

Licencjonowany Doradca Inwestycyjny, nr licencji: 108, licencjonowany Makler Papierów Wartościowych, nr licencji: 438, ur. 1970r. W latach 1994 – 1998 zatrudniony w DM Dromex S.A., BM BDK S.A., TFP Fidelia S.A. odpowiednio na stanowiskach: analityka finansowego, maklera papierów wartościowych. W latach 2001 – 2007 zatrudniony w Mostostal Warszawa na stanowisku specjalisty ds. analiz finansowych. Od 2005 do 2007r. związany z Sampo TUnŻ S.A. Od 2007 do 2010r. pełnił funkcję zarządzającego aktywami w Nordea Polska TUnŻ S.A. Od 2010r. doradca inwestycyjny w AgioFunds TFI S.A.

Wojciech Juroszek

Wojciech Juroszek

Licencjonowany Doradca Inwestycyjny, nr licencji: 325, licencjonowany Makler Papierów Wartościowych, nr licencji: 2306, ur. 1985r. Absolwent Wydziału Nauk Ekonomicznych oraz Wydziału Zarządzania, Informatyki i Finansów Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Od 2010r. doradca inwestycyjny w AgioFunds TFI S.A.

 

Jakub Bentke

Jakub Bentke jest absolwentem Politechniki Warszawskiej. Posiada licencję doradcy inwestycyjnego nr 12 oraz zdał 3. egzamin na tytuł CFA (Chartered Financial Analyst). Z rynkiem kapitałowym jest związany od 1995 roku. Pracę zaczynał na stanowisku analityka w Templeton Asset Management, by później objąć funkcję zarządzającego w PKO/Credit Suisse TFI, a następnie w Grupie PZU na stanowiskach związanych z zarządzaniem aktywami. W latach 2005 – 2009 pracował w Grupie Skarbiec, między innymi jako członek zarządu Skarbiec TFI odpowiedzialny za inwestycje. W latach 2009-2011 odpowiadał za zarządzanie i analizy w Superfund TFI. Do maja 2018 r. pełnił funkcję zarządzającego funduszami akcji w KBC TFI/GAMMA TFI. Od 06.2018 r. pracuje jako zarządzający portfelami w AgioFunds TFI S.A.