Dokonuje przeglądu oraz badania sprawozdań finansowych funduszy i TFI. Bada czy sprawozdania zostały sporządzone zgodnie z prawem i obowiązującym statutem.

Do obowiązków audytora należy również badanie zgodności metod i zasad wyceny aktywów z przyjętą polityką inwestycyjną oraz przepisami o rachunkowości funduszy inwestycyjnych.

Stosujemy otwartą architekturę współpracy z audytorami, a ich wybór dokonywany jest m.in. ze względu na obszar kompetencji i specjalizacji danego podmiotu.

Newsletter

Zapisz się na newsletter. Będziemy informować Cię o aktualnych promocjach oraz konkursach w AgioFunds TFI SA