Inwestycje - AgioFunds

Inwestycje

FUNDUSZE INWESTYCYJNE

W naszej ofercie znajduje się pełna gama funduszy inwestycyjnych o zróżnicowanej polityce inwestycyjnej. Wśród nich znajdują się fundusze inwestycyjne otwarte i zamknięte dystrybucyjne.

FUNDUSZE ZAMKNIĘTE

Specjalizujemy się w tworzeniu Funduszy Inwestycyjnych Zamkniętych (FIZ), Funduszy Inwestycyjnych Zamkniętych Aktywów Niepublicznych (FIZAN) oraz Niestandaryzowanych Sekurytyzacyjnych Funduszy Inwestycyjnych Zamkniętych (NSFIZ).