Charakterystyka strategii

Strategia depozytowa charakteryzuje się  niskim poziomem ryzyka oraz niską zmiennością, Jest skonstruowana w oparciu o dwa subfundusze z oferty Towarzystwa o najniższym ryzyku inwestycyjnym, lokującym głównie w obligacje przedsiębiorstw o solidnych fundamentach oraz obligacje skarbowe.. Oczekiwana stopa zwrotu powinna być konkurencyjna w stosunku do lokat bankowych. Polecana jest inwestorom, dla których priorytetem jest ochrona kapitału.

 • Depozytowa

Informacje o strategii

AGIO Dochodowy PLUS 20%

AGIO Kapitał PLUS 80%

Czas: min. 1 rok

Zmienność: Niska

Notowania

  Waluta: PLN

  Data: 2024-05-23

  Wartość:

  • Tydzień
  • Miesiąc
  • 3 m-ce
  • 6 m-cy
  • Rok
  • 2 lata
  • 3 lata
  • Od początku

  Początek okresu Koniec okresu
  Data
  Wartość jednostki uczestnictwa/certyfikatu
  Stopa zwrotu subfunduszu/funduszu %
  Newsletter

  Zapisz się na newsletter. Będziemy informować Cię o aktualnych promocjach oraz konkursach w AgioFunds TFI SA