Jak działa IKE AGIO?

Elastyczne

W IKE AGIO wpłacasz ile chcesz i kiedy chcesz – aż do wysokości rocznego limitu, który w 2023 roku został określony na 20 805 zł. Również kiedy chcesz zmieniasz strategię, jeśli tylko uznasz, że inna lepiej zaspokoi Twoje potrzeby.

Otwarcie i obsługa przez internet

IKE AGIO możesz otworzyć bez wychodzenia z domu. Przygotuj dokument tożsamości i numer rachunku bankowego, a cały proces nie zajmie Ci więcej niż kwadrans. Po otwarciu i zasileniu rachunku IKE AGIO, możesz na bieżąco sprawdzać jak pracują Twoje środki.

Kwartalne dostosowanie udziału funduszy

Dbamy o to, aby oszczędności w ramach IKE pracowały zgodnie z obraną strategią. Dlatego co kwartał dopasujemy udział funduszy do wybranej przez Ciebie strategii.

5 strategii inwestycyjnych

Nie musisz się zastanawiać, który fundusz inwestycyjny byłby dla Ciebie najlepszy. W IKE AGIO wybierasz gotową strategię: depozytową, konserwatywną, optymalną lub wzrostową. A jeśli i to sprawia Ci trudność – zaufaj nam, wybierając Strategię Cyklu Życia, w której sami dostosowujemy podejście inwestycyjne do Twojego wieku.

Bezpieczeństwo środków

Oszczędności na IKE AGIO to Twoje pieniądze. W przypadku emerytury z ZUS, nie masz pewności ile wpłaconych składek odzyskasz. W IKE AGIO wszystkie wpłacane środki są przypisane tylko do Ciebie i żadne zmiany systemu emerytalnego tego nie zmienią.

Dostęp do środków

W każdej chwili masz dostęp do zgromadzonych środków. Jeśli będziesz zmuszony do skorzystania z tego zabezpieczenia przed 60 rokiem życia, środki możesz wypłacić, jednak trzeba wtedy odprowadzić podatek od zysków kapitałowych.

Korzyści podatkowe

Po ukończeniu 60 roku życia wypłacasz środki wraz z wypracowanym zyskiem bez podatku od zysków kapitałowych.

Kalkulator IKE

Wystarczy systematycznie odkładać, aby zbudować solidny kapitał na przyszłość. W tym kalkulatorze:
  • obliczysz wysokość swojej przyszłej miesięcznej emerytury
  • dowiesz się jaki kapitał zbudujesz na przestrzeni lat
  • sprawdzisz ile zaoszczędzisz na “podatku Belki”
Oczekiwany roczny zysk: 3%

AgioFunds TFI S.A. i Fundusze Inwestycyjne nie gwarantują osiągnięcia zysku z inwestycji. Inwestycje wiążą się z ryzykiem poniesienia straty.

Wypłata środków

LAT

LAT

Wypłaty z IKE możesz dokonać po ukończeniu 60 lat lub ukończeniu 55 lat i nabyciu uprawnień emerytalnych.

Wpłata na IKE

Limit wpłat na IKE w 2023 roku wynosi 20805 zł

Podsumowanie

Twoja emerytura z IKE: 0

Suma wpłat: 0

Przewidywany zysk: 0

Zaoszczędzony podatek od zysków kapitałowych: 0

Twoja miesięczna dodatkowa emerytura z IKE: 0

Załóż IKE

Ważne informacje: Powyższy kalkulator ma charakter wyłącznie ilustracyjny i edukacyjny. Prezentowane wyniki dotyczące wysokości dodatkowej emerytury nie stanowią oferty doradztwa inwestycyjnego oraz nie stanowią prognozy przyszłych zysków. Opodatkowanie zależy od indywidualnej sytuacji podatnika i może ulec zmianie w przyszłości. Wyliczenie ulgi podatkowej opiera się na stawce podatku dochodowego właściwej dla kwoty rocznego dochodu określonego przez Oszczędzającego bądź wybranej przez Oszczędzającego formie rozliczenia dochodu i nie uwzględnia innych odliczeń, ulg i zwolnień podatkowych. Wyliczenia oparte są na założeniu dokonywania regularnej wpłaty składki w kwocie wskazanej przez Oszczędzającego, miesięcznej kapitalizacji oraz dokonania wypłaty po spełnieniu warunków określonych w art. 34a ust. 1 pkt 1 ustawy o indywidualnych kontach emerytalnych oraz indywidualnych kontach zabezpieczenia emerytalnego (Dz. U. 2004, nr 116, poz. 1205). Pozostałe parametry – oczekiwany roczny zysk, wysokość i częstotliwość wpłat, okres pozostały do emerytury – określane są przez Oszczędzającego. AgioFunds Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. i Fundusze Inwestycyjne nie gwarantują osiągnięcia celów inwestycyjnych funduszy i subfunduszy ani uzyskania podobnych wyników w przyszłości. Inwestycje w Fundusze Inwestycyjne są obarczone ryzykiem inwestycyjnym, a Oszczędzający musi liczyć się z istnieniem możliwości utraty części zainwestowanych środków. Indywidualna stopa zwrotu z inwestycji nie jest tożsama z wynikiem inwestycyjnym Funduszu i jest uzależniona od wartości jednostki uczestnictwa w momencie jej zbycia i odkupienia przez Fundusz oraz od wysokości pobranych opłat manipulacyjnych i należnych podatków. Tabele Opłat znajdują się na stronie agiofunds.pl. Informacje o Funduszach Inwestycyjnych oraz o ich ryzyku inwestycyjnym zawarte są w Prospektach Informacyjnych dostępnych w siedzibie AgioFunds Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. i na stronie agiofunds.pl oraz w Kluczowych Informacjach dla Inwestorów dostępnych w siedzibie AgioFunds Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A., u Dystrybutorów i na stronie agiofunds.pl.

Newsletter

Zapisz się na newsletter. Będziemy informować Cię o aktualnych promocjach oraz konkursach w AgioFunds TFI SA