Jak działa IKZE AGIO?

Elastyczne

W IKZE AGIO wpłacasz ile chcesz i kiedy chcesz – aż do wysokości rocznego limitu, który w 2023 roku został określony na 8322 zł (dla osób prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą limit roczny wpłat wynosi w 2023 roku 12 483 zł). Również kiedy chcesz zmieniasz strategię, jeśli tylko uznasz, że inna lepiej zaspokoi Twoje potrzeby.

Otwarcie i obsługa przez internet

IKZE AGIO możesz otworzyć bez wychodzenia z domu. Przygotuj dokument tożsamości i numer rachunku bankowego, a cały proces nie zajmie Ci więcej niż kwadrans. Po otwarciu i zasileniu rachunku IKZE AGIO, możesz na bieżąco sprawdzać jak pracują Twoje środki.

Kwartalne dostosowanie udziału funduszy

Dbamy o to, aby oszczędności w ramach IKZE pracowały zgodnie z obraną strategią. Dlatego co kwartał dopasujemy udział funduszy do wybranej przez Ciebie strategii.

5 strategii inwestycyjnych

Nie musisz się zastanawiać, który fundusz inwestycyjny byłby dla Ciebie najlepszy. W IZKE AGIO wybierasz gotową strategię: depozytową, konserwatywną, optymalną lub wzrostową. A jeśli i to sprawia Ci trudność – zaufaj nam, wybierając Strategię Cyklu Życia, w której sami dostosowujemy podejście inwestycyjne do Twojego wieku.

Bezpieczeństwo środków

Oszczędności na IKZE AGIO to Twoje pieniądze. W przypadku emerytury z ZUS, nie masz pewności ile wpłaconych składek odzyskasz. W IKZE AGIO wszystkie wpłacane środki są przypisane tylko do Ciebie i żadne zmiany systemu emerytalnego tego nie zmienią.

Dostęp do środków

W każdej chwili masz dostęp do zgromadzonych środków. Jeśli będziesz zmuszony do skorzystania z tego zabezpieczenia przed 65 rokiem życia, środki możesz wypłacić bez utraty wypracowanego zysku, jednak trzeba wtedy zapłacić podatek zgodnie ze skalą podatkową.

Korzyści podatkowe

Korzystając z IKZE masz możliwość odliczenia rocznych wpłat od podstawy opodatkowania za dany rok, a wypłacając po ukończeniu 65 roku życia nie zapłacisz podatku od zysków kapitałowych, tylko zryczałtowany podatek w wysokości 10% – pod warunkiem dokonywania wpłat na IKZE przez co najmniej 5 lat.

Kalkulator IKZE

Wystarczy systematycznie odkładać, aby zbudować solidny kapitał na przyszłość. W tym kalkulatorze:
  • obliczysz wysokość swojej przyszłej miesięcznej emerytury
  • dowiesz się jaki kapitał zbudujesz na przestrzeni lat
  • sprawdzisz ile zaoszczędzisz na “podatku Belki”
  • Oblicz emeryturę IKZE
  • Oblicz ulgę podatkową
Oczekiwany roczny zysk: 3%

AgioFunds TFI S.A. i Fundusze Inwestycyjne nie gwarantują osiągnięcia zysku z inwestycji. Inwestycje wiążą się z ryzykiem poniesienia straty.

Wypłata środków

LAT

LAT

Wypłaty z IKZE bez utraty ulgi podatkowej możesz dokonać po ukończeniu 65 lat i nabyciu uprawnień emerytalnych.

Podsumowanie

Twój kapitał z IKZE: 0

Suma wpłat: 0

Przewidywany zysk: 0

Twoja miesięczna dodatkowa emerytura z IKZE: 0

Załóż IKZE
Wpłata na IKZE

Limit wpłat na IKZE w 2023 roku wynosi 8322 zł

Dochody

AgioFunds TFI S.A. i Fundusze Inwestycyjne nie gwarantują osiągnięcia zysku z inwestycji. Inwestycje wiążą się z ryzykiem poniesienia straty.

Podsumowanie

Dzięki IKZE możesz zmniejszyć swój podatek dochodowy w 2023 roku o: 0

Ważne informacje: Powyższy kalkulator ma charakter wyłącznie ilustracyjny i edukacyjny. Prezentowane wyniki dotyczące wysokości dodatkowej emerytury nie stanowią oferty doradztwa inwestycyjnego oraz nie stanowią prognozy przyszłych zysków. Opodatkowanie zależy od indywidualnej sytuacji podatnika i może ulec zmianie w przyszłości. Wyliczenie ulgi podatkowej opiera się na stawce podatku dochodowego właściwej dla kwoty rocznego dochodu określonego przez Oszczędzającego bądź wybranej przez Oszczędzającego formie rozliczenia dochodu i nie uwzględnia innych odliczeń, ulg i zwolnień podatkowych. Wyliczenia oparte są na założeniu dokonywania regularnej wpłaty składki w kwocie wskazanej przez Oszczędzającego, miesięcznej kapitalizacji oraz dokonania wypłaty po spełnieniu warunków określonych w art. 34a ust. 1 pkt 1 ustawy o indywidualnych kontach emerytalnych oraz indywidualnych kontach zabezpieczenia emerytalnego (Dz. U. 2004, nr 116, poz. 1205). Pozostałe parametry – oczekiwany roczny zysk, wysokość i częstotliwość wpłat, okres pozostały do emerytury – określane są przez Oszczędzającego. AgioFunds Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. i Fundusze Inwestycyjne nie gwarantują osiągnięcia celów inwestycyjnych funduszy i subfunduszy ani uzyskania podobnych wyników w przyszłości. Inwestycje w Fundusze Inwestycyjne są obarczone ryzykiem inwestycyjnym, a Oszczędzający musi liczyć się z istnieniem możliwości utraty części zainwestowanych środków. Indywidualna stopa zwrotu z inwestycji nie jest tożsama z wynikiem inwestycyjnym Funduszu i jest uzależniona od wartości jednostki uczestnictwa w momencie jej zbycia i odkupienia przez Fundusz oraz od wysokości pobranych opłat manipulacyjnych i należnych podatków. Tabele Opłat znajdują się na stronie agiofunds.pl. Informacje o Funduszach Inwestycyjnych oraz o ich ryzyku inwestycyjnym zawarte są w Prospektach Informacyjnych dostępnych w siedzibie AgioFunds Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. i na stronie agiofunds.pl oraz w Kluczowych Informacjach dla Inwestorów dostępnych w siedzibie AgioFunds Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A., u Dystrybutorów i na stronie agiofunds.pl.

 

Newsletter

Zapisz się na newsletter. Będziemy informować Cię o aktualnych promocjach oraz konkursach w AgioFunds TFI SA