Informacje o funduszu

Subfundusz należy do kategorii funduszy akcyjnych. Cechuje go stałe, wysokie zaangażowanie na rynku akcji. Koncentruje się głównie na dużych i płynnych spółkach, przede wszystkim zagranicznych (co najmniej 50% portfela). Szukamy atrakcyjnych spółek zarówno pod względem perspektyw jak i wyceny, przy stosunkowo dużej dywersyfikacji. Wykorzystując strategię core-satellite budujemy podstawy portfela funduszu poprzez dobór spółek o stabilnych fundamentach z perspektywą wysokich i powtarzalnych stóp wzrostu („core”), wzbogacając go szybko rosnącymi spółkami, będącymi liderami swoich branż, dobrze zarządzanymi, innowacyjnymi, o konkurencyjnym modelu biznesowym („satellite”) ponadto w tej części portfela staramy się wykorzystać okazje rynkowe oraz średniookresowe trendy.

Charakterystyka Funduszu

Typ funduszu

akcji zagranicznych pozostałe

Forma funduszu

Specjalistyczny FIO

Początek działalności

grudzień 2012

Poziom ryzyka

Horyzont inwestycyjny

3-5 lat

Zarządzający

Jakub Bentke

 

Min. pierwsza wpłata

100 zł (lub 25 EUR lub 25 USD)

Min. kolejna wpłata

100 zł (lub 25 EUR lub 25 USD)

Wycena

tygodniowa (środa)

Waluta

PLN, EUR, USD

Opłaty w Funduszu

Opłata za nabycie

max. 6%

Opłata za odkupienie

0

Wynagrodzenie za zarządzanie

2,0% w skali roku

Wynagrodzenie za sukces

10% wg zasady „high water mark”

Rachunek do nabyć

Rachunek do nabyć PLN

10 1750 0009 0000 0000 2000 8978

Rachunek do nabyć EUR

36 1750 0009 0000 0000 2001 2293

Rachunek do nabyć USD

33 1750 0009 0000 0000 2001 2347

Notowania

Data: 2024-07-20

Wartość:

 • Tydzień
 • Miesiąc
 • 3 m-ce
 • 6 m-cy
 • Rok
 • 2 lata
 • 3 lata
 • Od początku

Początek okresu Koniec okresu
Data
Wartość jednostki uczestnictwa/certyfikatu
Stopa zwrotu subfunduszu/funduszu %

Dokumenty

Wybierz kategorię dokumentów
 • Dokumenty funduszu
 • Formularze
 • KID / Dodatkowe informacje dla Klienta AFI
 • Karty funduszy
 • Ogłoszenia
 • Prospekty
 • Skład Portfeli FIO/SFIO
 • Sprawozdania
 • Tabela Opłat FIO/SFIO
Newsletter

Zapisz się na newsletter. Będziemy informować Cię o aktualnych promocjach oraz konkursach w AgioFunds TFI SA