Charakterystyka strategii

Strategia wzrostowa charakteryzuje się niemal 70% zaangażowaniem na rynkach akcji. Jest skierowana do świadomych inwestorów, akceptujących wysokie ryzyko inwestycyjne oraz zmienność notowań, Aby je zminimalizować subfundusze wchodzące w skład  strategii wzrostowej inwestują w starannie wyselekcjonowane spółki, z perspektywą wysokich i powtarzalnych stóp zwrotu. Z uwagi, iż zachowanie rynków akcji jest uzależnione od bardzo wielu czynników takich jak m.in. koniunktura gospodarcza czy czynniki polityczne, rekomendowany horyzont inwestycyjny wynosi co najmniej 5 lat.

 • Wzrostowa

Informacje o strategii

AGIO Dochodowy PLUS 10%

AGIO Kapitał PLUS 10%

AGIO Stabilny PLUS 20%

AGIO Akcji PLUS 60%

Czas: min. 5 lat

Zmienność: Wysoka

Notowania

  Waluta: PLN

  Data: 2024-05-20

  Wartość:

  • Tydzień
  • Miesiąc
  • 3 m-ce
  • 6 m-cy
  • Rok
  • 2 lata
  • 3 lata
  • Od początku

  Początek okresu Koniec okresu
  Data
  Wartość jednostki uczestnictwa/certyfikatu
  Stopa zwrotu subfunduszu/funduszu %
  Newsletter

  Zapisz się na newsletter. Będziemy informować Cię o aktualnych promocjach oraz konkursach w AgioFunds TFI SA