Charakterystyka strategii

Strategia optymalna zapewnia w portfelu równowagę między instrumentami akcyjnymi oraz  dłużnymi. Zwiększony udział w portfelu subfunduszy akcji podnosi ryzyko inwestycyjne portfela, ale jednocześnie daje możliwość  uczestniczenia w potencjalnym wzroście rynków akcji. Strategia przeznaczona jest dla inwestorów akceptujących podwyższone ryzyko inwestycyjne, ale w zamian oczekujących wyższych stóp zwrotu.

 • Optymalna

Informacje o strategii

AGIO Dochodowy PLUS 15%

AGIO Kapitał PLUS 30%

AGIO Stabilny PLUS 30%

AGIO Akcji PLUS 25%

Czas: min. 3 lata

Zmienność: Średnia

Notowania

  Waluta: PLN

  Data: 2024-05-20

  Wartość:

  • Tydzień
  • Miesiąc
  • 3 m-ce
  • 6 m-cy
  • Rok
  • 2 lata
  • 3 lata
  • Od początku

  Początek okresu Koniec okresu
  Data
  Wartość jednostki uczestnictwa/certyfikatu
  Stopa zwrotu subfunduszu/funduszu %
  Newsletter

  Zapisz się na newsletter. Będziemy informować Cię o aktualnych promocjach oraz konkursach w AgioFunds TFI SA