Polityka prywatności

Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych użytkowników korzystających z serwisu internetowego AgioFunds TFI (zwanego dalej „Serwisem”)

W związku z korzystaniem przez Ciebie z Serwisu informujemy, że:

przetwarzamy Twoje dane osobowe zawarte w plikach cookies (więcej informacji o plikach cookies znajdziesz poniżej w sekcji „Polityka cookies”) oraz Twoje dane osobowe przekazywane przez formularz kontaktowy,
administratorem Twoich danych osobowych jest spółka pod firmą AgioFunds Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie (adres: Pl. Dąbrowskiego 1, 00-057 Warszawa)1, nr tel.: (22) 531 54 54, e-mail: agiofunds@agiofunds.pl
dane kontaktowe inspektora ochrony danych: daneosobowe@agiofunds.pl,
Twoje dane osobowe przetwarzane będą, gdy będzie to niezbędne do celów wynikających z realizowanych przez nas prawnie uzasadnionych interesów, za które uznajemy: marketing, w tym profilowanie (np. aby dopasować treści Serwisu do Twoich preferencji i zainteresowań); prowadzenie pomiarów, statystyk i analiz (np. aby dopasować treści Serwisu do preferencji i zainteresowań ogółu Użytkowników); zapewnienie bezpieczeństwa, funkcjonalności i stabilności Serwisu; wykrywanie botów i nadużyć podczas korzystania z Serwisu; dochodzenie i obronę przed roszczeniami,
odbiorcami Twoich danych osobowych mogą być podmioty świadczące na naszą rzecz następujące usługi: doradcze, prawnicze, audytowe, informatyczne, telekomunikacyjne, marketingowe, a także podmioty uprawnione do uzyskania danych na podstawie obowiązującego prawa, np. sądy lub organy ścigania – oczywiście tylko gdy wystąpią z żądaniem w oparciu o stosowną podstawę prawną,
Twoje dane osobowe będą przechowywane w celu dochodzenia i obrony przed roszczeniami przez okres wynikający z biegu terminów przedawnienia roszczeń, liczony od chwili wymagalności poszczególnych roszczeń,
masz prawo wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych do celu marketingu bezpośredniego, w tym profilowania, w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z marketingiem bezpośrednim, w tym celu skontaktuj się z naszym inspektorem ochrony danych (daneosobowe@agiofunds.pl),
masz prawo wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu – z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją – wobec przetwarzania Twoich danych osobowych, gdy przetwarzanie, w tym profilowanie, jest niezbędne do pozostałych celów wynikających z naszych prawnie uzasadnionych interesów, w tym celu skontaktuj się z naszym inspektorem ochrony danych (daneosobowe@agiofunds.pl),
masz prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przeniesienia danych, w tym celu skontaktuj się z naszym inspektorem ochrony danych (daneosobowe@agiofunds.pl),
przysługuje Ci uprawnienie do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
obowiązek podania danych nie jest ani wymogiem ustawowym, ani wymogiem umownym, nie stanowi też warunku zawarcia żadnej umowy,
przekazywanie nam przez Ciebie danych osobowych poprzez pliki cookies oraz poprzez formularz kontaktowy jest dobrowolne; niewyrażenie zgody na korzystanie z plików cookies może utrudnić Ci korzystanie z Serwisu wskutek ograniczenia jego funkcjonalności (więcej o tym w pkt 3 i 8 „Polityki cookies”), niewyrażenie zgody na podanie danych w formularzu kontaktowym uniemożliwi Ci skontaktowanie się z nami przez ten formularz.
1 wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000297821, NIP 1080004399, REGON 141230937, o kapitale zakładowym w wysokości 870 000,00 zł, wpłaconym w całości

2 na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych”)

Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.

1. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

2. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Serwisu AgioFunds Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA z siedzibą pod adresem: Pl. Dąbrowskiego 1, 00-057 Warszawa.

3. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:

a. dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;

b. tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;

c. utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;

5. W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.

6. W ramach Serwisu stosowane są następujące rodzaje plików cookies:

Nazwa Cookie

Rodzaj i cel zapisania

CMS

sesyjny – Przechowuje identyfikator sesji

popupId

trwały- Informacja do banerów czy popup pokazywać jednorazowo

__utmb

trwały – Przechowuje czas wizyty/przebywania na stronie

__utmz

trwały – Przechowuje informacje o tym, skąd trafił do nas użytkownik

7. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Serwisu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

8. Operator Serwisu informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.

9. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Serwisu reklamodawców oraz partnerów.

10. Więcej informacji na temat plików cookies dostępnych jest pod adresem www.wszystkoociasteczkach.pl lub w sekcji „Pomoc” w menu przeglądarki internetowej.

Newsletter

Zapisz się na newsletter. Będziemy informować Cię o aktualnych promocjach oraz konkursach w AgioFunds TFI SA