Charakterystyka strategii

Strategia konserwatywna oferuje większą dywersyfikację portfela, ale także i nieco podwyższone  ryzyko inwestycyjne w stosunku do strategii depozytowej. W skład portfela oprócz subfunduszy dłużnych wchodzą dodatkowo subfundusz Stabilny PLUS oraz Akcji PLUS co w sumie przekłada się na udział w portfelu instrumentów akcyjnych na poziomie do 25%.. Strategia skierowana jest do inwestorów poszukujących sposobów na pomnażanie swojego kapitału przy ograniczonym ryzyku inwestycyjnym.

 • Konserwatywna

Informacje o strategii

AGIO Dochodowy PLUS 10%

AGIO Kapitał PLUS 50%

AGIO Stabilny PLUS 25%

AGIO Akcji PLUS 15%

Czas: min. 2 lata

Zmienność: Niska

Notowania

  Waluta: PLN

  Data: 2024-06-14

  Wartość:

  • Tydzień
  • Miesiąc
  • 3 m-ce
  • 6 m-cy
  • Rok
  • 2 lata
  • 3 lata
  • Od początku

  Początek okresu Koniec okresu
  Data
  Wartość jednostki uczestnictwa/certyfikatu
  Stopa zwrotu subfunduszu/funduszu %
  Newsletter

  Zapisz się na newsletter. Będziemy informować Cię o aktualnych promocjach oraz konkursach w AgioFunds TFI SA