Informacje o funduszu

Fundusz AGIO Kapitał PLUS jest zorientowany na osiąganie stabilnych, powtarzalnych wyników. Fundusz inwestuje głównie w obligacje przedsiębiorstw o solidnych fundamentach i dużej wiarygodności finansowej, papiery wartościowe emitowane i gwarantowane przez Skarb Państwa oraz instrumenty rynku pieniężnego. Sposób zarządzania dostosowany jest do celu inwestycyjnego tj. stałego wzrostu wartości jednostki. Bazuje na autorskim modelu oceny ryzyka kredytowego, na podstawie którego każdemu emitentowi nadawany jest rating. Główne cechy stylu zarządzania to:

 • systematyczny przegląd nowych emisji obligacji oraz wybór najbardziej perspektywicznych,
 • stały monitoring kondycji finansowej przedsiębiorstw oraz szacowanie ryzyka całego portfela,
 • dywersyfikacja pomiędzy obligacjami przedsiębiorstw o solidnych fundamentach i stabilnych perspektywach wzrostu oraz papierami wartościowymi emitowanymi przez Skarb Państwa.

W odróżnieniu od AGIO Kapitał subfundusz wyceniany jest każdego dnia, w którym odbywa się sesja na GPW.

 

Charakterystyka Funduszu

Typ funduszu

dłużne korporacyjne

Forma funduszu

FIO

Początek działalności

kwiecień 2012

Poziom ryzyka

Horyzont inwestycyjny

powyżej roku

Zarządzający

Zbigniew Kowalczyk

 

Min. pierwsza wpłata

100 zł

Min. kolejna wpłata

100 zł

Wycena

dzienna

Waluta

PLN

 

Opłaty w Funduszu

Opłata za nabycie

max 1,5%

Opłata za odkupienie

0 zł

Wynagrodzenie za zarządzanie

1,3% w skali roku

Wynagrodzenie za sukces

10% wg zasady “high water mark”

 

Rachunek do nabyć

Rachunek do nabyć PLN

73 1140 1010 0000 2550 6100 1002

Notowania

Data: 2024-07-13

Wartość:

 • Tydzień
 • Miesiąc
 • 3 m-ce
 • 6 m-cy
 • Rok
 • 2 lata
 • 3 lata
 • Od początku

Początek okresu Koniec okresu
Data
Wartość jednostki uczestnictwa/certyfikatu
Stopa zwrotu subfunduszu/funduszu %

Dokumenty

Wybierz kategorię dokumentów
 • Dokumenty funduszu
 • Formularze
 • KID / Dodatkowe informacje dla Klienta AFI
 • Karty funduszy
 • Ogłoszenia
 • Prospekty
 • Skład Portfeli FIO/SFIO
 • Sprawozdania
 • Tabela Opłat FIO/SFIO
Newsletter

Zapisz się na newsletter. Będziemy informować Cię o aktualnych promocjach oraz konkursach w AgioFunds TFI SA