AGIO Dochodowy PLUS

Celem subfunduszu jest osiągnięcie stałego wzrostu wartości jednostki uczestnictwa w średnim i długim okresie. Fundusz inwestuje głównie w dłużne papiery wartościowe, instrumenty rynku pieniężnego oraz depozyty. Nasza strategia opiera się na zapewnieniu inwestorom stabilnych i atrakcyjnych dochodów na przyszłość.
Czytaj więcej

AGIO Kapitał PLUS

Celem subfunduszu jest osiągnięcie stabilnych i powtarzalnych stóp zwrotu. Fundusz inwestuje głównie w obligacje przedsiębiorstw o solidnych fundamentach i dużej wiarygodności. Skierowany jest do inwestorów poszukujących inwestycji o niższym ryzyku niż akcje, ale z potencjałem na wyższy zysk, niż tradycyjne lokaty bankowe.
Czytaj więcej

AGIO Kapitał

Fundusz zorientowany jest na osiąganie stabilnych, powtarzalnych wyników. Podobnie jak Agio Kapitał Plus subfundusz inwestuje głównie w obligacje przedsiębiorstw o solidnych fundamentach i dużej wiarygodności finansowej. W odróżnieniu jednak od niego polityka inwestycyjna dąży do osiągania jeszcze wyższych stóp zwrotu.
Czytaj więcej
Newsletter

Zapisz się na newsletter. Będziemy informować Cię o aktualnych promocjach oraz konkursach w AgioFunds TFI SA