AGIO Stabilny PLUS

To fundusz skierowany przede wszystkim do inwestorów o umiarkowanym apetycie na ryzyko inwestycyjne. Oprócz inwestycji w obligacje, fundusz może do 40% swojego portfela inwestować w akcje. Dzięki temu korzystasz z potencjału wzrostu, jaki oferują akcje, z bezpieczeństwem i stałymi dochodami płynącymi z obligacji.
Czytaj więcej
Newsletter

Zapisz się na newsletter. Będziemy informować Cię o aktualnych promocjach oraz konkursach w AgioFunds TFI SA