AGIO Akcji Małych i Średnich Spółek

Subfundusz jest nastawiony na osiąganie ponadprzeciętnych zysków, przy akceptacji podwyższonego ryzyka inwestycyjnego. Nasza strategia opiera się na wychwytywaniu potencjału wzrostu w dynamicznych przedsiębiorstwach. Dzięki subfunduszowi możesz uczestniczyć w tworzeniu historii sukcesu małych i średnich spółek z rynku polskiego oraz budować swoją przyszłość finansową.
Czytaj więcej

AGIO Akcji PLUS

Subfundusz skupia się na potencjale wzrostu na rynku akcji inwestując głównie w wyselekcjonowane spółki z indeksu WIG o stabilnych fundamentach, wypłacające regularnie dywidendy, z perspektywą wysokich i powtarzalnych stóp wzrostu. Subfundusz pozwala budować solidne, długoterminowe pozycje w portfelu inwestycyjnym z nastawieniem na osiąganie zysków w przyszłości
Czytaj więcej

AGIO Akcji Globalnych

Subfundusz Agio Akcji Globalnych to brama do udziału w światowej gospodarce dzięki inwestycjom w akcje największych i najbardziej innowacyjnych spółek na całym globie. Dzięki naszym ekspertom i ich globalnemu podejściu zbudujemy przyszłość Twojego portfela inwestycyjnego, korzystając z potencjału wzrostu na międzynarodowych rynkach kapitałowych.
Subfundusz należy do kategorii funduszy akcyjnych. Cechuje go stałe, wysokie zaangażowanie na rynku akcji. Koncentruje się głównie na dużych i płynnych spółkach zagranicznych.
Czytaj więcej
Newsletter

Zapisz się na newsletter. Będziemy informować Cię o aktualnych promocjach oraz konkursach w AgioFunds TFI SA