Rada nadzorcza

Jarosław Karasiński

Przewodniczący Rady Nadzorczej, Absolwent Uniwersytetu Morskiego w Gdyni. W latach 1994 -1996 pracował jako analityk finansowy na Giełdzie Papierów Wartościowych. Następnie w latach 1996 -2000 był Wicedyrektorem Bankowości Inwestycyjnej w Rothschild Corporate Finance. W latach 2000-2002 był Dyrektorem ds. Rozwoju i Doradcą Zarządu w Wirtualnej Polsce. Wkrótce potem między 2002-2004 rokiem był Kontrolerem Finansowym w Grupa Brasco S.A. Od stycznia 2004 r. prowadzi niezależne usługi doradztwa finansowego dla małych i średnich firm w transakcjach kapitałowych – Robinzone sp.z o.o. Od 2010 r. Był Członkiem Rad Nadzorczych i Komitetów Audytów w małych i średnich Spółkach notowanych na GPW w Warszawie m.in. w Globe Trade Centre S.A., Projprzem S.A., Armatura S.A., JHM Development S.A.

 

Iwona Przychocka

Członek Rady Nadzorczej, Dr nauk ekonomicznych, profesor Wyższej Szkoły Zarządzania i Prawa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie. Dziekan Wydziału Zarządzania i Finansów w Wyższej Szkole Zarządzania i Prawa oraz wykładowca Uczelni Warszawskiej im. Marii Skłodowskiej – Curie. Prowadzi zajęcia z zakresu ekonomii, przedsiębiorczości, finansów przedsiębiorstwa oraz rynku finansowego.  Autorka wielu publikacji oraz pozycji książkowych, m.in. „Małe i średnie przedsiębiorstwa w Polsce w dobie postępującej globalizacji” oraz „Podstawy finansów. Zarys problemów” (książka dwujęzyczna). Uczestniczy w konferencjach naukowych w różnych ośrodkach akademickich, w kraju i zagranicą.

 

Tomasz Edmund Kona

Członek Rady Nadzorczej, studiował w Państwowej Wyższej Szkole Filmowej, Telewizyjnej i Teatralnej im. Leona Schillera w Łodzi, a w roku 1976 uzyskał tam tytuł magistra sztuki. W latach 1976-1981 był pracownikiem naukowym PWSFTv i T, Asystentem a następnie wykładowcą w Katedrze Realizacji Obrazu Filmowego prof. Kazimierza Konrada. W latach 1980 – 1988 realizował samodzielne produkcje filmowe w Polsce, Kanadzie, Holandii i Niemczech. W 1984 r. założył pierwszą prywatną firmę komputerową  – Walter Sp. z o.o., zaś 1992 był właścicielem i prezesem prywatnej stacji radiowej – Radio Manhattan. W latach 1999 – 2008 był zaangażowany w przedsięwzięcia developerskie. Współtworzył i nadal rozwija firmę deweloperską Virako, prowadzącą obecnie największą inwestycję rewitalizacyjną w regionie łódzkim – Monopolis. Jako największy udziałowiec, z AgioFunds TFI związany od 2007 r.

 

Marek Mikuć

Członek Rady Nadzorczej, Licencjonowany doradca inwestycyjny – licencja nr 92 i makler papierów wartościowych – licencja nr 969. Absolwent Wydziału Prawa Uniwersytetu Warszawskiego. Uzyskał dyplom MBA Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania w Warszawie. Absolwent Studium Doktoranckiego Szkoły Głównej Handlowej. Karierę zawodową rozpoczął w 1994 roku w Biurze Maklerskim PBK na stanowisku maklera. Był szefem Wydziału Zarządzania Portfelem Biura Maklerskiego BGŻ, przez cztery lata zarządzał OFE Allianz. W latach 2003-2012 był Wiceprezesem Zarządu i dyrektorem inwestycyjnym TFI Allianz Polska SA. Pełnił funkcję Prezesa Zarządu Open Finance Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych w latach 2012-2017. W późniejszym okresie był Doradcą Zarządu Noble Funds TFI oraz Saturn TFI oraz Członkiem Rady Nadzorczej Q Securities S.A. Od 2021 był związany z Origin TFI, w którym od XII 2021 pełnił funkcję Prezesa Zarządu.

 

Mirosław Barszcz

Członek Rady Nadzorczej, Jest absolwentem Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, gdzie uzyskał tytuł magistra nauk prawnych. Doświadczenie zawodowe zdobywał w międzynarodowych firmach doradczych m.in. EY oraz PwC. Od 2000 roku jest doradcą podatkowym. Pełnił funkcję wiceministra finansów oraz ministra budownictwa. Był prezesem zarządu PFR Nieruchomości S.A. gdzie zarządzał największym w Europie Środkowej nieruchomościowym funduszem inwestycyjnym posiadającym w swoim portfelu aktywa o wartości ponad miliarda euro w ponad 40 lokalizacjach w Polsce.

Newsletter

Zapisz się na newsletter. Będziemy informować Cię o aktualnych promocjach oraz konkursach w AgioFunds TFI SA