Jacek Dekarz

Prezes Zarządu, Licencjonowany doradca inwestycyjny, nr licencji: 116, makler papierów wartościowych, nr licencji: 576. Zdobył Certyfikat Międzynarodowego Analityka Inwestycyjnego (CIIA). Biegły Sądowy przy Sądzie Okręgowym w Warszawie z dziedziny finansów, bankowości i rachunkowości. W latach 1995-2006 zatrudniony odpowiednio na stanowiskach maklera papierów wartościowych w Biurze Maklerskim Banku Gdańskiego S.A., Doradca Inwestycyjny oraz Dyrektor Pionu Doradztwa i Analiz DM BIG-BG S.A., Zarządzający Portfelami w TFI Union Investment S.A. W latach 2006-2011 był Wiceprezesem Zarządu BRE Wealth Managment S.A., następnie w latach 2011-2017 był Zarządzającym portfelami funduszowymi w RDM Wealth Managment S.A. Od 2017 do 2021 zajmował stanowisko Wiceprezesa Zarządu w NDM S.A. następnie w okresie od 2022 do 2023 był Prezesem ORIGIN TFI S.A.

 

 

Mariusz Skwaroń

Wiceprezes Zarządu, Absolwent Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Licencjonowany Makler Papierów Wartościowych. W latach 1994 – 2002 zatrudniony odpowiednio na stanowiskach maklera giełdowego, maklera giełdowego-specjalisty, animatora rynku w Biurze Maklerskim BRE Brokers S.A., Biurze Maklerskim BPH S.A. i Domu Maklerskim AmerBrokers S.A. W latach 2002 – 2005 pełnił funkcję Managera ds. Biur Maklerskich w Skarbiec Serwis Finansowy Sp. z o.o. Następnie w latach 2005 – 2007 był Dyrektorem Departamentu Sprzedaży Detalicznej w Superfund TFI S.A. W latach 2008 – 2019 pełnił funkcję Wiceprezesa Zarządu AgioFunds TFI SA. Akcjonariusz AgioFunds TFI S.A.

 

 

Marek Arent

Członek Zarządu, Licencjonowany makler papierów wartościowych, nr licencji: 2481, Biegły Sądowy przy Sądzie Okręgowym w Warszawie z zakresu bankowości. W latach 2007 – 2016 zatrudniony odpowiednio na stanowiskach Analityka Rynków Finansowych w Expander Advisors Sp. z o.o., Eksperta w wydziale Analiz i Zarządzania Inwestycjami w Departamencie Skarbu Banku BPS S.A., Doradca Bankowości Prywatnej PKO Bank Polski S.A. W latach 2017-2019 był Dyrektorem Biura Doradztwa Inwestycyjnego i Analiz w Niezależny Dom Maklerski S.A., następnie w latach 2018-2019 Prezes Zarządu Private Wealth Consulting sp. z o.o. W latach 2022-2023 Wiceprezes Zarządu Origin TFI S.A.

Newsletter

Zapisz się na newsletter. Będziemy informować Cię o aktualnych promocjach oraz konkursach w AgioFunds TFI SA