Zarząd - AgioFunds

Zarząd

Mariusz Jagodziński

Prezes Zarządu, Licencjonowany doradca inwestycyjny, nr licencji: 101, makler papierów wartościowych, nr licencji: 1117. W latach 1994-2002 zatrudniony odpowiednio na stanowiskach analityka papierów wartościowych w Biurze Maklerskim Banku Gdańskiego, Zastępcy Dyrektora Departamentu Transakcji Rynku Kapitałowego Banku Gdańskiego, Dyrektora w Biurze Zarządzania Aktywami BM Kredyt Banku. W latach 2001-2005 pełnił funkcję Dyrektora Pionu Transakcji i Zarządzania Inwestycjami w TP Invest Sp. z o.o. Kolejne lata związał z prywatną działalnością w zakresie usług doradztwa biznesowego i finansowego głównie w obszarach pozyskiwania kapitału i transakcji M&A. Od 2016 roku związany z AgioFunds TFI S.A. jako Doradca ds. Zarządzania Inwestycyjnego.

 

Wojciech Somerski

Wiceprezes Zarządu, Absolwent Wydziału Prawa i Administracji oraz Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego.
W latach 2012-2017 zdobywał doświadczenie zawodowe jako prawnik w kancelarii prawniczej Barylski T., Olszewski A., Brzozowski A., specjalista w Departamencie Funduszy Inwestycyjnych Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego, ekspert w Departamencie Prawnym Banku BPH (zajmując się kompleksową obsługą prawną Biura Maklerskiego i Departamentu Skarbu) oraz prawnik i prokurent OPERA TFI i Opera DM. Od października 2018 r. był Członkiem Rady Nadzorczej Q Securities. Z AgioFunds TFI związany jest od końca 2017 r. – jako audytor wewnętrzny i Doradca Zarządu ds. prawnych.

Marcin Grabowski

Członek Zarządu, Absolwent Uniwersytetu Łódzkiego gdzie ukończył studia w zakresie Informatyki i Ekonometrii oraz Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie – kierunek: Finanse i Rachunkowość. Ukończył również studium podyplomowe w zakresie Finance and Quantitative Finance na London School of Economics and Political Science oraz studia podyplomowe z zakresu audytu wewnętrznego na Akademii Leona Koźmińskiego.  W latach 2012 – 2016 doświadczenie zawodowe  zdobywał w mBanku (wcześniej w BRE Bank), pracując w obszarze depozytariusza funduszy inwestycyjnych. Z AgioFunds TFI związany od 2016 roku jako zarządzający ryzykiem.