Zarząd - AgioFunds

Zarząd

Mariusz Jagodziński

Prezes Zarządu, Licencjonowany doradca inwestycyjny, nr licencji: 101, makler papierów wartościowych, nr licencji: 1117. W latach 1994-2002 zatrudniony odpowiednio na stanowiskach analityka papierów wartościowych w Biurze Maklerskim Banku Gdańskiego, Zastępcy Dyrektora Departamentu Transakcji Rynku Kapitałowego Banku Gdańskiego, Dyrektora w Biurze Zarządzania Aktywami BM Kredyt Banku. W latach 2001-2005 pełnił funkcję Dyrektora Pionu Transakcji i Zarządzania Inwestycjami w TP Invest Sp. z o.o. Kolejne lata związał z prywatną działalnością w zakresie usług doradztwa biznesowego i finansowego głównie w obszarach pozyskiwania kapitału i transakcji M&A. Od 2016 roku związany z AgioFunds TFI S.A. jako Doradca ds. Zarządzania Inwestycyjnego.

 

Mariusz Skwaroń

Wiceprezes Zarządu, Absolwent Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Licencjonowany Makler Papierów Wartościowych. W latach 1994 – 2002 zatrudniony odpowiednio na stanowiskach maklera giełdowego, maklera giełdowego-specjalisty, animatora rynku w Biurze Maklerskim BRE Brokers S.A., Biurze Maklerskim BPH S.A. i Domu Maklerskim AmerBrokers S.A. W latach 2002 – 2005 pełnił funkcję Managera ds. Biur Maklerskich w Skarbiec Serwis Finansowy Sp. z o.o. Następnie w latach 2005 – 2007 był Dyrektorem Departamentu Sprzedaży Detalicznej w Superfund TFI S.A. W latach 2008 – 2019 pełnił funkcję Wiceprezesa Zarządu AgioFunds TFI SA. Akcjonariusz AgioFunds TFI S.A.

 

Marcin Grabowski

Członek Zarządu, Absolwent Uniwersytetu Łódzkiego gdzie ukończył studia w zakresie Informatyki i Ekonometrii oraz Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie – kierunek: Finanse i Rachunkowość. Ukończył również studium podyplomowe w zakresie Finance and Quantitative Finance na London School of Economics and Political Science oraz studia podyplomowe z zakresu audytu wewnętrznego na Akademii Leona Koźmińskiego.  W latach 2012 – 2016 doświadczenie zawodowe  zdobywał w mBanku (wcześniej w BRE Bank), pracując w obszarze depozytariusza funduszy inwestycyjnych. Z AgioFunds TFI związany od 2016 roku jako zarządzający ryzykiem.