Zarząd - AgioFunds

Zarząd

Adam Dakowicz

Adam Dakowicz

Prezes Zarządu, ur. 1973r. Absolwent Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu w Białymstoku oraz studium doktoranckiego Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie (Kolegium Zarządzania i Finansów). Licencjonowany Makler Papierów Wartościowych. W latach 1997 – 2001 zatrudniony w Domach Maklerskich BIG-BG, BOŚ, Wood&Company, odpowiednio na stanowiskach maklera, maklera giełdowego oraz szefa maklerów. Od 2001r. związany z obszarami asset management i private banking Grupy mBanku (dawniej BRE Bank S.A.) W latach 2007 – 2009 Członek Zarządu spółki z Grupy mBanku (dawnej BRE Wealth Management S.A.). Akcjonariusz AgioFunds TFI S.A.

3v6u04111

Mariusz Skwaroń

Wiceprezes Zarządu, ur. 1968r. Absolwent Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Licencjonowany Makler Papierów Wartościowych. W latach 1994 – 2002 zatrudniony odpowiednio na stanowiskach maklera giełdowego, maklera giełdowego-specjalisty, animatora rynku w Biurze Maklerskim BRE Brokers S.A., Biurze Maklerskim BPH S.A. i Domu Maklerskim AmerBrokers S.A. W latach 2002 – 2005 pełnił funkcję Managera ds. Biur Maklerskich w Skarbiec Serwis Finansowy Sp. z o.o. Następnie w latach 2005 – 2007 Dyrektor Departamentu Sprzedaży Detalicznej w Superfund TFI S.A. Akcjonariusz AgioFunds TFI S.A.

Dariusz Wieloch

Wiceprezes Zarządu, ur. 1965 r. Absolwent Szkoły Głównej Handlowej (studia podyplomowe – Bankowość inwestycyjna) oraz Politechniki Radomskiej. W latach 1999 – 2015 zatrudniony odpowiednio na stanowiskach Dyrektora Departamentu Gospodarki Pieniężnej Banku Energetyki S.A., Zastępca Dyrektora Biura Skarbu Towarzystwa Ubezpieczeń i Reasekuracji Warta S.A., członek Rady Nadzorczej NFI Progress S.A., członek Rady Nadzorczej BGK TFI S.A. W latach 2000-2005 pełnił funkcję Wiceprezesa Zarządu Warta TFI S.A. Następnie w latach 2005-2006 Dyrektor Zarządzający w KBC TFI S.A., 2006-2008 Członek Zarządu Superfund TFI  S.A., 2008-2009 Prezes Zarządu Strefa Finansów sp. z o.o., – spółka doradztwa finansowego pod nadzorem KNF, 2010-2019 Zastępca Dyrektora Departamentu Instrumentów Inżynierii Finansowej w Banku Gospodarstwa Krajowego. Z rynkiem finansowym związany jest od 1992 roku.

Wojciech Somerski

Wiceprezes Zarządu, ur. 1989r. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji oraz Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego. W latach 2012-2017 zdobywał doświadczenie zawodowe jako prawnik w kancelarii prawniczej Barylski T., Olszewski A., Brzozowski A., specjalista w Departamencie Funduszy Inwestycyjnych Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego, ekspert w Departamencie Prawnym Banku BPH (zajmując się kompleksową obsługą prawną Biura Maklerskiego i Departamentu Skarbu) oraz prawnik i prokurent OPERA TFI i Opera DM. Od października 2018 r. był Członkiem Rady Nadzorczej Q Securities. Z AgioFunds TFI związany jest od końca 2017 r. – jako audytor wewnętrzny i Doradca Zarządu ds. prawnych.