Zarząd - AgioFunds

Zarząd

Adam Dakowicz

Adam Dakowicz

Prezes Zarządu, ur. 1973r. Absolwent Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu w Białymstoku oraz studium doktoranckiego Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie (Kolegium Zarządzania i Finansów). Licencjonowany Makler Papierów Wartościowych. W latach 1997 – 2001 zatrudniony w Domach Maklerskich BIG-BG, BOŚ, Wood&Company, odpowiednio na stanowiskach maklera, maklera giełdowego oraz szefa maklerów. Od 2001r. związany z obszarami asset management i private banking Grupy mBanku (dawniej BRE Bank S.A.) W latach 2007 – 2009 Członek Zarządu spółki z Grupy mBanku (dawnej BRE Wealth Management S.A.). Akcjonariusz AgioFunds TFI S.A.

3v6u04111

Mariusz Skwaroń

Wiceprezes Zarządu, ur. 1968r. Absolwent Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Licencjonowany Makler Papierów Wartościowych. W latach 1994 – 2002 zatrudniony odpowiednio na stanowiskach maklera giełdowego, maklera giełdowego-specjalisty, animatora rynku w Biurze Maklerskim BRE Brokers S.A., Biurze Maklerskim BPH S.A. i Domu Maklerskim AmerBrokers S.A. W latach 2002 – 2005 pełnił funkcję Managera ds. Biur Maklerskich w Skarbiec Serwis Finansowy Sp. z o.o. Następnie w latach 2005 – 2007 Dyrektor Departamentu Sprzedaży Detalicznej w Superfund TFI S.A. Akcjonariusz AgioFunds TFI S.A.

Marcin Chadaj

Marcin Chadaj 

Wiceprezes Zarządu, ur. 1974r. Studiował w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie, kierunek Finanse i Bankowość. W latach 1999 – 2003 zatrudniony w SKARBIEC TFI S.A. jako specjalista ds. sprzedaży w Departamencie Sprzedaży, następnie jako Kierownik Biura Obsługi Inwestorów. W latach 2003 – 2005 Wicedyrektor Departamentu Doradztwa i Obsługi Klientów Skarbiec Investment Management S.A. W latach 2005 – 2008 Dyrektor Departamentu Klientów Instytucjonalnych Superfund TFI S.A. Akcjonariusz AgioFunds TFI S.A.