Zarząd - AgioFunds

Zarząd

Dariusz Wieloch

Prezes Zarządu, Absolwent Szkoły Głównej Handlowej (studia podyplomowe – Bankowość inwestycyjna) oraz Politechniki Radomskiej. 
W latach 1999 – 2015 zatrudniony odpowiednio na stanowiskach Dyrektora Departamentu Gospodarki Pieniężnej Banku Energetyki S.A., Zastępca Dyrektora Biura Skarbu Towarzystwa Ubezpieczeń i Reasekuracji Warta S.A., członek Rady Nadzorczej NFI Progress S.A., członek Rady Nadzorczej BGK TFI S.A. W latach 2000-2005 pełnił funkcję Wiceprezesa Zarządu Warta TFI S.A. Następnie w latach 2005-2006 Dyrektor Zarządzający w KBC TFI S.A., 2006-2008 Członek Zarządu Superfund TFI  S.A., 2008-2009 Prezes Zarządu Strefa Finansów sp. z o.o., – spółka doradztwa finansowego pod nadzorem KNF, 2010-2019 Zastępca Dyrektora Departamentu Instrumentów Inżynierii Finansowej w Banku Gospodarstwa Krajowego. Z rynkiem finansowym związany jest od 1992 roku.

Wojciech Somerski

Wiceprezes Zarządu, Absolwent Wydziału Prawa i Administracji oraz Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego.
W latach 2012-2017 zdobywał doświadczenie zawodowe jako prawnik w kancelarii prawniczej Barylski T., Olszewski A., Brzozowski A., specjalista w Departamencie Funduszy Inwestycyjnych Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego, ekspert w Departamencie Prawnym Banku BPH (zajmując się kompleksową obsługą prawną Biura Maklerskiego i Departamentu Skarbu) oraz prawnik i prokurent OPERA TFI i Opera DM. Od października 2018 r. był Członkiem Rady Nadzorczej Q Securities. Z AgioFunds TFI związany jest od końca 2017 r. – jako audytor wewnętrzny i Doradca Zarządu ds. prawnych.

Marcin Grabowski

Członek Zarządu, Absolwent Uniwersytetu Łódzkiego gdzie ukończył studia w zakresie Informatyki i Ekonometrii oraz Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie – kierunek: Finanse i Rachunkowość. Ukończył również studium podyplomowe w zakresie Finance and Quantitative Finance na London School of Economics and Political Science oraz studia podyplomowe z zakresu audytu wewnętrznego na Akademii Leona Koźmińskiego.  W latach 2012 – 2016 doświadczenie zawodowe  zdobywał w mBanku (wcześniej w BRE Bank), pracując w obszarze depozytariusza funduszy inwestycyjnych. Z AgioFunds TFI związany od 2016 roku jako zarządzający ryzykiem.

Mariusz Jagodziński

Członek Zarządu, Licencjonowany doradca inwestycyjny, nr licencji: 101, makler papierów wartościowych, nr licencji: 1117. W latach 1994-2002 zatrudniony odpowiednio na stanowiskach analityka papierów wartościowych w Biurze Maklerskim Banku Gdańskiego, Zastępcy Dyrektora Departamentu Transakcji Rynku Kapitałowego Banku Gdańskiego, Dyrektora w Biurze Zarządzania Aktywami BM Kredyt Banku. W latach 2001-2005 pełnił funkcję Dyrektora Pionu Transakcji i Zarządzania Inwestycjami w TP Invest Sp. z o.o. Kolejne lata związał z prywatną działalnością w zakresie usług doradztwa biznesowego i finansowego głównie w obszarach pozyskiwania kapitału i transakcji M&A. Od 2016 roku związany z AgioFunds TFI S.A. jako Doradca ds. Zarządzania Inwestycyjnego.