Zarząd - AgioFunds

Zarząd

Mariusz Jagodziński

Prezes Zarządu, Licencjonowany doradca inwestycyjny, nr licencji: 101, makler papierów wartościowych, nr licencji: 1117. W latach 1994-2002 zatrudniony odpowiednio na stanowiskach analityka papierów wartościowych w Biurze Maklerskim Banku Gdańskiego, Zastępcy Dyrektora Departamentu Transakcji Rynku Kapitałowego Banku Gdańskiego, Dyrektora w Biurze Zarządzania Aktywami BM Kredyt Banku. W latach 2001-2005 pełnił funkcję Dyrektora Pionu Transakcji i Zarządzania Inwestycjami w TP Invest Sp. z o.o. Kolejne lata związał z prywatną działalnością w zakresie usług doradztwa biznesowego i finansowego głównie w obszarach pozyskiwania kapitału i transakcji M&A. Od 2016 roku związany z AgioFunds TFI S.A. jako Doradca ds. Zarządzania Inwestycyjnego.

 

Marek Mikuć

Wiceprezes ZarząduLicencjonowany doradca inwestycyjny – licencja nr 92 i makler papierów wartościowych – licencja nr 969. Absolwent Wydziału Prawa Uniwersytetu Warszawskiego. Uzyskał dyplom MBA Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania w Warszawie. Absolwent Studium Doktoranckiego Szkoły Głównej Handlowej. Karierę zawodową rozpoczął w 1994 roku w Biurze Maklerskim PBK na stanowisku maklera. Był szefem Wydziału Zarządzania Portfelem Biura Maklerskiego BGŻ, przez cztery lata zarządzał OFE Allianz. W latach 2003-2012 był Wiceprezesem Zarządu i dyrektorem inwestycyjnym TFI Allianz Polska SA. Pełnił funkcję Prezesa Zarządu Open Finance Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych w latach 2012-2017. W późniejszym okresie był Doradcą Zarządu Noble Funds TFI oraz Saturn TFI oraz Członkiem Rady Nadzorczej Q Securities S.A. Od 2021 był związany z Origin TFI, w którym od XII 2021 pełnił funkcję Prezesa Zarządu.

 

Marcin Grabowski

Członek Zarządu, Absolwent Uniwersytetu Łódzkiego gdzie ukończył studia w zakresie Informatyki i Ekonometrii oraz Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie – kierunek: Finanse i Rachunkowość. Ukończył również studium podyplomowe w zakresie Finance and Quantitative Finance na London School of Economics and Political Science oraz studia podyplomowe z zakresu audytu wewnętrznego na Akademii Leona Koźmińskiego.  W latach 2012 – 2016 doświadczenie zawodowe  zdobywał w mBanku (wcześniej w BRE Bank), pracując w obszarze depozytariusza funduszy inwestycyjnych. Z AgioFunds TFI związany od 2016 roku jako zarządzający ryzykiem.