Rada Nadzorcza - AgioFunds

Rada Nadzorcza

Andrzej Dorosz

Przewodniczący Rady Nadzorczej, Dr hab. Wydziału Handlu Zagranicznego SGPiS w Warszawie, absolwent SGPiS w Warszawie, absolwent studiów podyplomowych w London School of Economics, stypendysta British Council. Z rynkiem finansowym związany od 1994 roku. W latach 1994-1998 zatrudniony w Banku Pekao S.A. na stanowiskach: Dyrektor Departamentu, Wiceprezes i Prezes Zarządu. W latach 1998-2004 Prezes Zarządu Skarbiec TFI S.A. W latach 2004-2006 Prezes Zarządu Banku Gospodarstwa Krajowego. W latach 2007-2008 Prezes Zarządu akf leasing Polska S.A.

Iwona Przychocka

Członek Rady Nadzorczej, Dr nauk ekonomicznych, profesor Wyższej Szkoły Zarządzania i Prawa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie. Dziekan Wydziału Zarządzania i Finansów w Wyższej Szkole Zarządzania i Prawa oraz wykładowca Uczelni Warszawskiej im. Marii Skłodowskiej – Curie. Prowadzi zajęcia z zakresu ekonomii, przedsiębiorczości, finansów przedsiębiorstwa oraz rynku finansowego.  Autorka wielu publikacji oraz pozycji książkowych, m.in. „Małe i średnie przedsiębiorstwa w Polsce w dobie postępującej globalizacji” oraz „Podstawy finansów. Zarys problemów” (książka dwujęzyczna). Uczestniczy w konferencjach naukowych w różnych ośrodkach akademickich, w kraju i zagranicą.

Robert Sochacki

Członek Rady Nadzorczej, Absolwent Politechniki Warszawskiej, dyplomowany analityk finansowy (Chartered Financial Analyst Program – CFA ) ukończył również IESE Business School – Advanced Management Program. Karierę zawodową rozpoczął w Bieszczadzkiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A., skąd przeszedł do Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Państwowego. Następnie pracował w Credit Lyonnais Bank Polska S.A. na stanowisku Kierownik Zespołu Sprzedaży Departamentu Skarbu. Pełnił funkcję Wiceprezesa Zarządu Banku Gospodarstwa Krajowego gdzie odpowiedzialny był za nadzór nad obszarem rynków finansowych, finansowania projektów inwestycyjnych i sprzedaży. W latach 2011-2014 Członek Zarządu Opera TFI oraz Opera Dom Maklerski. Aktualnie Członek Zarządu w Beta Securities Poland S.A.

Izabella Jędrzejewska – Gołąb

W latach 1991-1996 Izabella Jędrzejewska – Gołąb studiowała w Szkole Głównej Handlowej, na wydziale Finanse i Bankowość. Karierę zawodową rozpoczęła w Arthur Andersen Sp. z o.o, gdzie w latach 1996 – 2002 pracowała początkowo w Dziale Audytu i Doradztwa Gospodarczego a później w Dziale Business Consulting. Od 2002 do 2012 r. pracowała w Deloitte Audit  Sp. z o.o. jako  Senior Manager, Biegły Rewident w Dziale Audytu. Była odpowiedzialna za nadzorowanie audytów polskich i zagranicznych firm z sektorów: instytucji finansowych, usług i firm produkcyjnych, zgodnie z Polskimi Standardami Rachunkowości i Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej. W latach 2012 – 2013 była Dyrektorem Departamentu Kontrolingu w Exatel S.A. Następnie w latach 2014-2016, pracując w Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. była odpowiedzialna za nadzorowanie sprawozdawczości  Solvency II dla centrali grupy Aviva oraz Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) w dziesięciu spółkach w Polsce i na Litwie. W latach 2014 – 2017 była Członkiem Rady Nadzorczej Simple Creative Products S.A., zaś od grudnia 2013  jest Członkiem Rady Nadzorczej i Członkiem Komitetu Audytu w spółce Gino Rossi S.A.

Tomasz Edmund Kona

Tomasz Kona studiował w Państwowej Wyższej Szkole Filmowej, Telewizyjnej i Teatralnej im. Leona Schillera w Łodzi, a w roku 1976 uzyskał tam tytuł magistra sztuki. W latach 1976-1981 był pracownikiem naukowym PWSFTv i T, Asystentem a następnie wykładowcą w Katedrze Realizacji Obrazu Filmowego prof. Kazimierza Konrada. W latach 1980 – 1988 realizował samodzielne produkcje filmowe w Polsce, Kanadzie, Holandii i Niemczech. W 1984 r. założył pierwszą prywatną firmę komputerową  – Walter Sp. z o.o., zaś 1992 był właścicielem i prezesem prywatnej stacji radiowej – Radio Manhattan. W latach 1999 – 2008 był zaangażowany w przedsięwzięcia developerskie. Współtworzył i nadal rozwija firmę deweloperską Virako, prowadzącą obecnie największą inwestycję rewitalizacyjną w regionie łódzkim – Monopolis. Jako największy udziałowiec, z AgioFunds TFI związany od 2007 r.