Rada Nadzorcza - AgioFunds

Rada Nadzorcza

Krzysztof Dresler

Przewodniczący Rady Nadzorczej, absolwent Szkoły Głównej Handlowej na kierunku finanse i bankowość (rok ukończenia1997. W latach 1998-2006 pracował naukowo w Szkole Głównej Handlowej, specjalizując się w polityce pieniężnej oraz globalizacji rynków finansowych. Odbył m.in. staż w spółce Depository Trust Company (Nowy Jork), ukończył kurs dla kandydatów na doradców inwestycyjnych oraz kurs kandydatów Chartered Financial Analyst (CFA), a także studium dla dyrektorów finansowych. Jest certyfikowanym doradcą rynku New Connect. W 2012 roku został odznaczony odznaką honorową Prezesa Narodowego Banku Polskiego „Za zasługi dla Bankowości Rzeczypospolitej Polskiej”.

W latach 1996–2000 Krzysztof Dresler był zatrudniony w KDPW SA. na stanowisku szefa Zespołu Zarządzania Ryzykiem Instrumentów Pochodnych. W latach 2000–2006 pełnił funkcję dyrektora Departamentu Ryzyka Finansowego w PKO BP S.A., gdzie nadzorował ryzyko rynkowe oraz ryzyko kredytowe na rynku hurtowym oraz rozwój nowych Instrumentów Pochodnych. Pełnił również funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej PKO TFI, Członka Rady Nadzorczej i członka Komitetu Audytu w Radzie Nadzorczej PZU SA, Członka Rady nadzorczej JSW SA oraz Przewodniczącego Rady Nadzorczej Kredobank. W latach od 2008 r. do 2011 r. pełnił funkcję wiceprezesa zarządu PKO BP SA . Do zakresu jego obowiązków należał nadzór nad obszarem ryzyka i windykacji, a także bankowości inwestycyjnej. Pełnił również funkcję Przewodniczącego Komitetu Zarządzania Aktywami i Pasywami i Przewodniczącego Komitetu Kredytowego Banku.

 

Iwona Przychocka

Członek Rady Nadzorczej, Dr nauk ekonomicznych, profesor Wyższej Szkoły Zarządzania i Prawa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie. Dziekan Wydziału Zarządzania i Finansów w Wyższej Szkole Zarządzania i Prawa oraz wykładowca Uczelni Warszawskiej im. Marii Skłodowskiej – Curie. Prowadzi zajęcia z zakresu ekonomii, przedsiębiorczości, finansów przedsiębiorstwa oraz rynku finansowego.  Autorka wielu publikacji oraz pozycji książkowych, m.in. „Małe i średnie przedsiębiorstwa w Polsce w dobie postępującej globalizacji” oraz „Podstawy finansów. Zarys problemów” (książka dwujęzyczna). Uczestniczy w konferencjach naukowych w różnych ośrodkach akademickich, w kraju i zagranicą.

Robert Sochacki

Członek Rady Nadzorczej, Absolwent Politechniki Warszawskiej, dyplomowany analityk finansowy (Chartered Financial Analyst Program – CFA ) ukończył również IESE Business School – Advanced Management Program. Karierę zawodową rozpoczął w Bieszczadzkiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A., skąd przeszedł do Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Państwowego. Następnie pracował w Credit Lyonnais Bank Polska S.A. na stanowisku Kierownik Zespołu Sprzedaży Departamentu Skarbu. Pełnił funkcję Wiceprezesa Zarządu Banku Gospodarstwa Krajowego gdzie odpowiedzialny był za nadzór nad obszarem rynków finansowych, finansowania projektów inwestycyjnych i sprzedaży. W latach 2011-2014 Członek Zarządu Opera TFI oraz Opera Dom Maklerski. Aktualnie Członek Zarządu w Beta Securities Poland S.A.

Izabella Jędrzejewska – Gołąb

Członek Rady Nadzorczej, W latach 1991-1996 Izabella Jędrzejewska – Gołąb studiowała w Szkole Głównej Handlowej, na wydziale Finanse i Bankowość. Karierę zawodową rozpoczęła w Arthur Andersen Sp. z o.o, gdzie w latach 1996 – 2002 pracowała początkowo w Dziale Audytu i Doradztwa Gospodarczego a później w Dziale Business Consulting. Od 2002 do 2012 r. pracowała w Deloitte Audit  Sp. z o.o. jako  Senior Manager, Biegły Rewident w Dziale Audytu. Była odpowiedzialna za nadzorowanie audytów polskich i zagranicznych firm z sektorów: instytucji finansowych, usług i firm produkcyjnych, zgodnie z Polskimi Standardami Rachunkowości i Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej. W latach 2012 – 2013 była Dyrektorem Departamentu Kontrolingu w Exatel S.A. Następnie w latach 2014-2016, pracując w Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. była odpowiedzialna za nadzorowanie sprawozdawczości  Solvency II dla centrali grupy Aviva oraz Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) w dziesięciu spółkach w Polsce i na Litwie. W latach 2014 – 2017 była Członkiem Rady Nadzorczej Simple Creative Products S.A., zaś od grudnia 2013  jest Członkiem Rady Nadzorczej i Członkiem Komitetu Audytu w spółce Gino Rossi S.A.

Tomasz Edmund Kona

Członek Rady Nadzorczej, studiował w Państwowej Wyższej Szkole Filmowej, Telewizyjnej i Teatralnej im. Leona Schillera w Łodzi, a w roku 1976 uzyskał tam tytuł magistra sztuki. W latach 1976-1981 był pracownikiem naukowym PWSFTv i T, Asystentem a następnie wykładowcą w Katedrze Realizacji Obrazu Filmowego prof. Kazimierza Konrada. W latach 1980 – 1988 realizował samodzielne produkcje filmowe w Polsce, Kanadzie, Holandii i Niemczech. W 1984 r. założył pierwszą prywatną firmę komputerową  – Walter Sp. z o.o., zaś 1992 był właścicielem i prezesem prywatnej stacji radiowej – Radio Manhattan. W latach 1999 – 2008 był zaangażowany w przedsięwzięcia developerskie. Współtworzył i nadal rozwija firmę deweloperską Virako, prowadzącą obecnie największą inwestycję rewitalizacyjną w regionie łódzkim – Monopolis. Jako największy udziałowiec, z AgioFunds TFI związany od 2007 r.