Rada Nadzorcza - AgioFunds

Rada Nadzorcza

Krzysztof Dresler

Przewodniczący Rady Nadzorczej, Absolwent Szkoły Głównej Handlowej na kierunku finanse i bankowość (rok ukończenia1997. W latach 1998-2006 pracował naukowo w Szkole Głównej Handlowej, specjalizując się w polityce pieniężnej oraz globalizacji rynków finansowych. Odbył m.in. staż w spółce Depository Trust Company (Nowy Jork), ukończył kurs dla kandydatów na doradców inwestycyjnych oraz kurs kandydatów Chartered Financial Analyst (CFA), a także studium dla dyrektorów finansowych. Jest certyfikowanym doradcą rynku New Connect. W 2012 roku został odznaczony odznaką honorową Prezesa Narodowego Banku Polskiego „Za zasługi dla Bankowości Rzeczypospolitej Polskiej”.

W latach 1996–2000 Krzysztof Dresler był zatrudniony w KDPW SA. na stanowisku szefa Zespołu Zarządzania Ryzykiem Instrumentów Pochodnych. W latach 2000–2006 pełnił funkcję dyrektora Departamentu Ryzyka Finansowego w PKO BP S.A., gdzie nadzorował ryzyko rynkowe oraz ryzyko kredytowe na rynku hurtowym oraz rozwój nowych Instrumentów Pochodnych. Pełnił również funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej PKO TFI, Członka Rady Nadzorczej i członka Komitetu Audytu w Radzie Nadzorczej PZU SA, Członka Rady nadzorczej JSW SA oraz Przewodniczącego Rady Nadzorczej Kredobank. W latach od 2008 r. do 2011 r. pełnił funkcję wiceprezesa zarządu PKO BP SA . Do zakresu jego obowiązków należał nadzór nad obszarem ryzyka i windykacji, a także bankowości inwestycyjnej. Pełnił również funkcję Przewodniczącego Komitetu Zarządzania Aktywami i Pasywami i Przewodniczącego Komitetu Kredytowego Banku.

 

Iwona Przychocka

Członek Rady Nadzorczej, Dr nauk ekonomicznych, profesor Wyższej Szkoły Zarządzania i Prawa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie. Dziekan Wydziału Zarządzania i Finansów w Wyższej Szkole Zarządzania i Prawa oraz wykładowca Uczelni Warszawskiej im. Marii Skłodowskiej – Curie. Prowadzi zajęcia z zakresu ekonomii, przedsiębiorczości, finansów przedsiębiorstwa oraz rynku finansowego.  Autorka wielu publikacji oraz pozycji książkowych, m.in. „Małe i średnie przedsiębiorstwa w Polsce w dobie postępującej globalizacji” oraz „Podstawy finansów. Zarys problemów” (książka dwujęzyczna). Uczestniczy w konferencjach naukowych w różnych ośrodkach akademickich, w kraju i zagranicą.

 

Robert Sochacki

Członek Rady Nadzorczej, Absolwent Politechniki Warszawskiej, dyplomowany analityk finansowy (Chartered Financial Analyst Program – CFA ) ukończył również IESE Business School – Advanced Management Program. Karierę zawodową rozpoczął w Bieszczadzkiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A., skąd przeszedł do Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Państwowego. Następnie pracował w Credit Lyonnais Bank Polska S.A. na stanowisku Kierownik Zespołu Sprzedaży Departamentu Skarbu. Pełnił funkcję Wiceprezesa Zarządu Banku Gospodarstwa Krajowego gdzie odpowiedzialny był za nadzór nad obszarem rynków finansowych, finansowania projektów inwestycyjnych i sprzedaży. W latach 2011-2014 Członek Zarządu Opera TFI oraz Opera Dom Maklerski. Aktualnie Członek Zarządu w Beta Securities Poland S.A.

 

Tomasz Edmund Kona

Członek Rady Nadzorczej, studiował w Państwowej Wyższej Szkole Filmowej, Telewizyjnej i Teatralnej im. Leona Schillera w Łodzi, a w roku 1976 uzyskał tam tytuł magistra sztuki. W latach 1976-1981 był pracownikiem naukowym PWSFTv i T, Asystentem a następnie wykładowcą w Katedrze Realizacji Obrazu Filmowego prof. Kazimierza Konrada. W latach 1980 – 1988 realizował samodzielne produkcje filmowe w Polsce, Kanadzie, Holandii i Niemczech. W 1984 r. założył pierwszą prywatną firmę komputerową  – Walter Sp. z o.o., zaś 1992 był właścicielem i prezesem prywatnej stacji radiowej – Radio Manhattan. W latach 1999 – 2008 był zaangażowany w przedsięwzięcia developerskie. Współtworzył i nadal rozwija firmę deweloperską Virako, prowadzącą obecnie największą inwestycję rewitalizacyjną w regionie łódzkim – Monopolis. Jako największy udziałowiec, z AgioFunds TFI związany od 2007 r.

 

Mariusz Skwaroń

Członek Rady Nadzorczej, Absolwent Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Licencjonowany Makler Papierów Wartościowych. W latach 1994 – 2002 zatrudniony odpowiednio na stanowiskach maklera giełdowego, maklera giełdowego-specjalisty, animatora rynku w Biurze Maklerskim BRE Brokers S.A., Biurze Maklerskim BPH S.A. i Domu Maklerskim AmerBrokers S.A. W latach 2002 – 2005 pełnił funkcję Managera ds. Biur Maklerskich w Skarbiec Serwis Finansowy Sp. z o.o. Następnie w latach 2005 – 2007 był Dyrektorem Departamentu Sprzedaży Detalicznej w Superfund TFI S.A. W latach 2008 – 2019 pełnił funkcję Wiceprezesa Zarządu AgioFunds TFI SA. Akcjonariusz AgioFunds TFI S.A.