Plan Systematycznego Oszczędzania - AgioFunds

KALKULATOR SYSTEMATYCZNEGO OSZCZĘDZANIA

Wystarczą niewielkie, regularne wpłaty aby móc spełnić swoje marzenia. W tym kalkulatorze:

  • dowiesz się ile potrzebujesz miesięcznie odkładać
  • sprawdzisz jak dużo czasu potrzebujesz aby móc osiągnąć różne cele

KALKULATOR SYSTEMATYCZNEGO OSZCZĘDZANIA

Wystarczą niewielkie, regularne wpłaty aby móc spełnić swoje marzenia. W tym kalkulatorze:

  • dowiesz się ile potrzebujesz miesięcznie odkładać
  • sprawdzisz jak dużo czasu potrzebujesz aby móc osiągnąć różne cele

Podaj nam szczegóły swojego Planu Systematycznego Oszczędzania

Przez ile lat chciałbyś oszczędzać?
3 lata
5 lat
10 lat
15 lat
Jaką kwotę docelowo chcesz wpłacić?i
Deklarowana miesięczna wpłata
Kwota pierwszej wpłaty:
Minimum
Maksimum
Ważne informacje:

Powyższy kalkulator ma charakter wyłącznie ilustracyjny i edukacyjny. Prezentowane wyniki dotyczące kwoty oszczędności w ramach Planów Systematycznego Oszczędzania nie stanowią oferty doradztwa inwestycyjnego oraz nie stanowią prognozy przyszłych zysków. Wynik jest zyskiem nominalnym, wyliczenia uwzględniają opłatę początkową, lecz nie uwzględniają potencjalnych, należnych podatków. W wyliczeniach założono regułę procentu składanego i kapitalizację miesięczną, wpłaty dokonywane na początku okresu. Informacje na temat Programów Systematycznego Oszczędzania zawarte są w Regulaminie Uczestnictwa w Programie Systematycznego Oszczędzania, dostępnym na stronie internetowej agiofunds.pl, u Dystrybutorów, jak również w siedzibie AgioFunds Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. Przedstawione szacunki jak też dotychczasowe wyniki funduszu nie stanowią gwarancji osiągnięcia podobnych wyników w przyszłości. Indywidualna stopa zwrotu zależy od dnia nabycia oraz odkupienia jednostek uczestnictwa w funduszach, a także od wielkości pobranych opłat manipulacyjnych i wysokości należnego podatku. Fundusze nie gwarantują realizacji założonego celu inwestycyjnego, ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego, a Uczestnik Funduszy musi liczyć się z możliwością utraty przynajmniej części wpłaconych środków.