Komentarze - AgioFunds

Aktualności

Komentarze

Beta ETF WIG20Short Portfelowy FIZ by @AgioFunds TFI, który wzrósł w marcu o 9,2%

Sytuacja na rynkach finansowych w ostatnich tygodniach zostawia piętno na wynikach funduszy. Nieliczne fundusze obroniły się przed wirusem paniki. Pozytywnym wynikiem wykazał się fundusz Beta ETF WIG20Short Portfelowy FIZ by @AgioFunds TFI, który wzrósł w marcu o 9,2%. Celem inwestycyjnym Beta ETF WIG20Short Portfelowy Fundusz Inwestycyjny Zamknięty jest osiąganie stóp zwrotu odzwierciedlających procentowe zmiany wartości indeksu WIG20Short. Cel inwestycyjny Funduszu realizowany jest poprzez zastosowanie strategii inwestycyjnej polegającej na stosowaniu syntetycznej replikacji aktualnej struktury WIG20Short z możliwością stosowania również fizycznej replikacji aktualnej…

Czytaj więcej

Komunikat o tymczasowym zawieszeniu na okres 2 tygodni żądań odkupywania jednostek uczestnictwa subfunduszu AGIO Kapitał SFIO

W dniu 1 kwietnia 2020, Zarząd AgioFund TFI SA, działając na podstawie art. 89 ust. 4 pkt 1 ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi, podjął decyzję o tymczasowym zawieszeniu na okres 2 tygodni żądań odkupywania jednostek uczestnictwa subfunduszu AGIO Kapitał, wydzielonego w ramach funduszu inwestycyjnego AGIO Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty w związku z tym, że w okresie ostatnich 2 tygodni suma wartości odkupionych przez fundusz jednostek uczestnictwa oraz jednostek, których odkupienia…

Czytaj więcej

31 marca br., Prezydent Andrzej Duda podpisał ustawy tworzące Tarczy Antykryzysowej

31 marca br., Prezydent Andrzej Duda podpisał ustawy tworzące #TarczaAntykryzysowa, która ma przeciwdziałać gospodarczym skutkom pandemii, wspierać polskich przedsiębiorców i ochronić pracowników i pracodawców przed skutkami kryzysu gospodarczego. Ustawa przewiduje zmniejszenie obciążeń i zachowanie płynności finansowej w firmach, ochronę zatrudnienia czy świadczenia postojowe. Wartość pakietu pomocowego to co najmniej 10% PKB. W ramach tarczy, nowela ustawy o systemie instytucji rozwoju rozszerza kompetencje Polskiego Funduszu Rozwoju, aby mógł sprawniej wspierać przedsiębiorców, w tym finansowo. W latach 2020–2029 maksymalny limit wydatków budżetu…

Czytaj więcej