Komentarze - AgioFunds

Aktualności

Komentarze

Czy upadek Silicon Valley jest początkiem poważnych problemów? Czy dojdzie do powtórki z 2008 roku? Czy i jakie są podobieństwa do upadku Lehmana?

Upadek Silicon Valley Bank ma związek raczej ze specyfiką tego banku niż szerokimi problemami sektora bankowego. Nie ma tu  żadnego podobieństwa do upadku Lehmana z 2008. Wówczas spadki cen nieruchomości doprowadziły do gwałtownej utraty wartości opartych na nich dłużnych instrumentów pochodnych (CDO). Lehman korzystając ze szczytu koniunktury jako bank inwestycyjny korzystał  z bardzo wysokiego zadłużenia rzędu 34 razy posiadane kapitały. W czasach hossy pozwalało to na ponadprzeciętne zyski, natomiast bessa nieruchomościowa błyskawicznie wyzerowała kapitały własne. Natomiast w przypadku SVB mamy…

Czytaj więcej

Hossa trwa, a trend się utrzymuje ?

O bieżącej sytuacji na rynkach i klimacie do inwestycji rozmawiali Mariusz Jagodziński, prezes AgioFunds TFI, oraz red. Robert Stanilewicz. Sytuacja na giełdach europejskich, w tym w Polsce, jest znacznie lepsza niż za oceanem. Powrót kapitału na rynek krajowy można było zauważyć już w styczniu. W ostatnich tygodniach, po chwilowym odpływie środków, popyt ponownie przewyższa podaż. W ocenie Prezesa AgioFunds TFI SA, w obecnej sytuacji zarządzający powinni koncentrować się na wyborze spółek, które wykazują potencjał wzrostu w dłuższym horyzoncie czasowym. By wygrać z rynkiem…

Czytaj więcej

Ukazał się najnowszy ranking portalu analizy.pl przedstawiający wyniki funduszy za luty 2023.

Ukazał się najnowszy ranking portalu analizy.pl przedstawiający wyniki funduszy za luty 2023. Niespełna 25% wszystkich funduszy zanotowało dodatnią stopę zwrotu. Z dumą możemy poinformować, iż zarówno w kategorii obligacyjnej jak i akcyjnej, fundusze AgioFunds TFI S.A. wypracowały nie tylko dodatnią stopę zwrotu, ale również są w TOP 5 najlepiej pracujących funduszy za okres obejmujący podsumowanie. Zachęcamy do lektury https://www.analizy.pl/raporty/32275/wyniki-funduszy-inwestycyjnych-luty-2023

Czytaj więcej