Komentarze - AgioFunds

Aktualności

Komentarze

Zmiana w składzie Zarządu AgioFunds TFI S.A.

AgioFunds TFI S.A. informuje, że w dniu 30 października 2019 roku Pan Adam Dakowicz złożył rezygnację z pełnienia funkcji Prezesa Zarządu w Spółce. Funkcja ta została powierzona z tym samym dniem Panu Dariuszowi Wieloch – dotychczasowemu Wiceprezesowi Zarządu Spółki.

Czytaj więcej

Słaba giełda i mocne akcje

Patrząc na główne indeksy warszawskiego parkietu, trudno o optymizm. Na wyraźnym plusie, licząc od początku roku, jest jedynie wskaźnik mało płynnego segmentu najmniejszych spółek. Zawód sprawia zniżkujący o ponad 4 proc. WIG20, a przede wszystkim zniżkujący o 6 proc. indeks średnich firm. Ocena kondycji rynku nie jest jednak już tak jednoznaczna i zaczyna się jednak zmieniać na korzyść, wraz ze zwiększaniem stopnia szczegółowości spojrzenia. Widać to już na poziomie indeksów dla poszczególnych sektorów. Spośród piętnastu tego typu wskaźników wyliczanych przez…

Czytaj więcej

Fed nadal powściągliwy

Wrześniowe posiedzenie rezerwy federalnej pokazało, że zdania co do dalszego łagodzenia polityki pieniężnej w Stanach Zjednoczonych są podzielone i raczej nie należy liczyć na szybkie i zdecydowane obniżanie stóp procentowych, o ile koniunktura nie ulegnie pogorszeniu w znaczący sposób. W ostatnich dniach identyczne stanowisko podtrzymał w swej wypowiedzi Jerome Powell, mimo że z amerykańskiej gospodarki wciąż płyną sygnały postępującego osłabienia. Niedawne publikacje gorszych danych umocniły wśród inwestorów przekonanie, że w październiku dojdzie do kolejnej obniżki stóp procentowych. Tymczasem prezes Fed,…

Czytaj więcej