Komentarze - AgioFunds

Aktualności

Komentarze

Zmiana w składzie Zarządu AgioFunds TFI S.A.

5 maja 2020 roku Rada Nadzorcza AgioFunds TFI SA powołała na stanowisko Prezesa Zarządu TFI Pana Mariusza Jagodzińskiego. Mariusz Jagodziński od 5 lat jest związany z AgioFunds TFI SA, gdzie nadzoruje obszar doradztwa i zarządzania inwestycyjnego. W listopadzie 2019 roku dołączył do Zarządu towarzystwa. Jest licencjonowanym doradcą inwestycyjnym oraz maklerem papierów wartościowych z ponad 25-letnim doświadczeniem w branży. W swojej karierze pełnił funkcję Zastępcy Dyrektora w Departamencie Transakcji Rynku Kapitałowego Banku Gdańskiego S.A., Dyrektora w Biurze Zarządzania Aktywami BM Kredyt…

Czytaj więcej

Beta ETF WIG20Short Portfelowy FIZ by @AgioFunds TFI, który wzrósł w marcu o 9,2%

Sytuacja na rynkach finansowych w ostatnich tygodniach zostawia piętno na wynikach funduszy. Nieliczne fundusze obroniły się przed wirusem paniki. Pozytywnym wynikiem wykazał się fundusz Beta ETF WIG20Short Portfelowy FIZ by @AgioFunds TFI, który wzrósł w marcu o 9,2%. Celem inwestycyjnym Beta ETF WIG20Short Portfelowy Fundusz Inwestycyjny Zamknięty jest osiąganie stóp zwrotu odzwierciedlających procentowe zmiany wartości indeksu WIG20Short. Cel inwestycyjny Funduszu realizowany jest poprzez zastosowanie strategii inwestycyjnej polegającej na stosowaniu syntetycznej replikacji aktualnej struktury WIG20Short z możliwością stosowania również fizycznej replikacji aktualnej…

Czytaj więcej

31 marca br., Prezydent Andrzej Duda podpisał ustawy tworzące Tarczy Antykryzysowej

31 marca br., Prezydent Andrzej Duda podpisał ustawy tworzące #TarczaAntykryzysowa, która ma przeciwdziałać gospodarczym skutkom pandemii, wspierać polskich przedsiębiorców i ochronić pracowników i pracodawców przed skutkami kryzysu gospodarczego. Ustawa przewiduje zmniejszenie obciążeń i zachowanie płynności finansowej w firmach, ochronę zatrudnienia czy świadczenia postojowe. Wartość pakietu pomocowego to co najmniej 10% PKB. W ramach tarczy, nowela ustawy o systemie instytucji rozwoju rozszerza kompetencje Polskiego Funduszu Rozwoju, aby mógł sprawniej wspierać przedsiębiorców, w tym finansowo. W latach 2020–2029 maksymalny limit wydatków budżetu…

Czytaj więcej