Komunikaty - AgioFunds

Aktualności

Komunikaty

Nie zapomnij rozliczyć ulgi na IKZE – możesz odzyskać do 1706 zł na majówkę 2019!

Już tylko 2 tygodnie pozostały na złożenie PIT za 2018 rok. W tym roku, poza dostępnymi wcześniej możliwościami – najbardziej tradycyjną – a więc złożenia papierowego rozliczenia w urzędzie skarbowym oraz możliwością przesłania PIT za pomocą e-Deklaracji, mamy także e-PIT. Nowe rozwiązanie e-PIT pozwala zupełnie zapomnieć o rozliczeniu podatkowym, bowiem zeznanie jest już przygotowane i jeśli nie zrobimy nic, 30 kwietnia przygotowane zeznanie zostanie uznane za złożone. W przygotowanym zeznaniu podatkowym nie ma jednak uwzględnionych wpłat na IKZE, zatem jeśli…

Czytaj więcej

Alfa 2018 dla funduszu AGIO Kapitał

Mamy przyjemność poinformować, że fundusz AGIO Kapitał (AGIO SFIO) otrzymał nagrodę ALFA 2018 dla najlepszego funduszu w grupie funduszy dłużnych polskich papierów korporacyjnych. Alfa to nagroda przyznawana przez Analizy Online od 2013 r. funduszom, które na tle grupy porównawczej dostarczają klientom ponadprzeciętne stopy zwrotu skorygowane o poziom ponoszonego ryzyka. Każdy fundusz w ramach właściwej sobie kategorii oceniany jest za efektywność zarządzania (mierzoną na podstawie wskaźnika information ratio). Dodatkowo prowadzona jest weryfikacja jakościowa, która polega na sprawdzeniu czy istnieją istotne powody, które w znaczący…

Czytaj więcej

Liderzy rynku kapitałowego 2018

Liderzy polskiego rynku kapitałowego zostali nagrodzeni za osiągnięcia w 2018 r. Uroczysta Gala wręczenia statuetek odbyła się 26 lutego 2019 r. na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. W Gali udział wzięli przedstawiciele najważniejszych instytucji rynku kapitałowego – emitentów, domów maklerskich, banków, firm inwestycyjnych oraz organizacji i stowarzyszeń branżowych. GPW przyznała nagrody instytucjom, które w minionym roku osiągnęły najlepsze wyniki i w widoczny sposób przyczyniły się do rozwoju polskiego rynku kapitałowego. AgioFunds TFI znalazło się w gronie wyróżnionych i podczas uroczystości otrzymaliśmy nagrodę…

Czytaj więcej