Komunikaty - AgioFunds

Aktualności

Komunikaty

Na koniec maja 2016 roku wartość aktywów netto pod zarządzaniem AgioFunds TFI wyniosła 6,35 mld zł.

Oznacza to wzrost o ponad 209 mln zł w porównaniu do stanu aktywów na koniec kwietnia 2016 roku.

Czytaj więcej