03 listopada 2017

Wartość certyfikatu inwestycyjnego funduszu ALFA FIZ wzrosła w październiku o 2,01%, co jest jednym z najlepszych wyników w rankingu funduszy absolutnej stopy zwrotu prowadzonym przez Analizy.pl. W tym samym okresie indeks WIG wzrósł o 0,9%, indeks małych spółek sWIG80 spadł o 5,2%, a amerykański indeks S&P500 zakończył miesiąc z wynikiem 2,2%.

Październik upłynął pod znakiem wzrostów na Wall Street i spadków w segmencie małych i średnich spółek w Warszawie. Główną zasługą wzrostów za oceanem były dobre wyniki amerykańskich przedsiębiorstw za trzeci kwartał 2017 roku. W Polsce natomiast firmy (szczególnie produkcyjne i budowlane) wciąż zmagają się z presją na wzrost wynagrodzeń i drożejącymi surowcami, co skutecznie wpływa na spadek marż i w konsekwencji osiąganych wyników. Odpowiednio zdywersyfikowany geograficznie i branżowo portfel może być zatem alternatywą podczas dekoniunktury w segmencie polskich małych i średnich spółek.

Od rozpoczęcia zarządzania funduszem przez obecnego zarządzającego, to jest od 04.2017 wynik funduszu wynosi 4,95%.

Newsletter

Zapisz się na newsletter. Będziemy informować Cię o aktualnych promocjach oraz konkursach w AgioFunds TFI SA