02 października 2019

Mimo niekorzystnych uwarunkowań i niesprzyjającego otoczenia, we wrześniu WIG20 zyskał na wartości. W przypadku małych i średnich spółek kontynuowana była spadkowa korekta, ale jej impet był wyraźnie słabszy.

Indeks naszych największych spółek zyskał we wrześniu 1,8 proc., kończąc trwającą od dwóch miesięcy spadkową korektę. Skala zwyżki nie jest imponująca, ale jeśli wziąć pod uwagę zarówno niekorzystne uwarunkowania wewnętrzne, jak i negatywny wpływ otoczenia zewnętrznego, zachowanie WIG20 można uznać za sukces byków i sygnał możliwej poprawy koniunktury na naszym parkiecie w kolejnych miesiącach. Spośród rodzimych czynników niesprzyjających należy wymienić słabsze dane makroekonomiczne, potwierdzające spowolnienie w polskiej gospodarce oraz zbliżający się termin wydania przez Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej opinii w sprawie kredytów we frankach, udzielanych przez polskie banki. Spowolnienie ma charakter bardzo łagodny, a tempo wzrostu pozostaje wysokie, szczególnie na tle innych gospodarek Europy i świata, ale gorsze wyniki mogły zaniepokoić inwestorów. Na razie tak się nie stało i prawdopodobnie ten czynnik nie będzie mieć negatywnego wpływu na zachowanie się warszawskiego parkietu w najbliższej przyszłości. Co prawda notowania akcji banków we wrześniu nie ulegały już w większości przypadków przecenie, a więc nie wpływały negatywnie na wartość indeksu największych spółek, ale kwestia kredytów we frankach mogła szkodzić pośrednio, poprzez wyraźne osłabienie złotego.

We wrześniu w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych zarejestrowano obligacje o wartości 2,36 mld zł, z czego aż 2,23 mld zł stanowiły krótkoterminowe papiery bankowych firm leasingowych (między innymi mLeasing, Santander Leasing) oraz faktoringowych (Pekao Faktoring).

Na rynku obligacji skarbowych wrzesień stał pod znakiem zmiennych nastrojów. Nasz rynek podążał śladem wydarzeń na świecie. W pierwszej połowie miesiąca pod wpływem niepewności co do działań głównych banków centralnych, ceny obligacji spadały, a więc ich rentowność szła w górę. Druga połowa miesiąca przyniosła odwrócenie tej tendencji, głównie ze względu na obawy dotyczące perspektyw koniunktury w globalnej gospodarce oraz wzrost awersji inwestorów do ryzykownych aktywów.

 

Czytaj cały komentarz rynkowy: komentarz rynkowy – wrzesień 2019

Newsletter

Zapisz się na newsletter. Będziemy informować Cię o aktualnych promocjach oraz konkursach w AgioFunds TFI SA