Wartość aktywów pod zarządzaniem AgioFunds TFI

13 grudnia 2017

Na koniec listopada 2017 roku wartość aktywów netto pod zarządzaniem AgioFunds TFI wyniosła 7,40 mld zł.

Aktywa funduszy AgioFunds TFI skierowanych do szerokiego grona inwestorów wyniosły na koniec października 1,3 mld zł. Fundusze dedykowane AgioFunds TFI, które są skierowane do określonych inwestorów bądź ograniczonej liczby inwestorów, wyniosły prawie 6,1 mld zł.

Na koniec listopada 2017 roku AgioFunds TFI zarządzało w sumie 59 funduszami, w tym 17 funduszami i subfunduszami skierowanymi do szerokiego grona inwestorów oraz 42 funduszami dedykowanymi.

Newsletter

Zapisz się na newsletter. Będziemy informować Cię o aktualnych promocjach oraz konkursach w AgioFunds TFI SA