29 października 2019

Patrząc na główne indeksy warszawskiego parkietu, trudno o optymizm. Na wyraźnym plusie, licząc od początku roku, jest jedynie wskaźnik mało płynnego segmentu najmniejszych spółek. Zawód sprawia zniżkujący o ponad 4 proc. WIG20, a przede wszystkim zniżkujący o 6 proc. indeks średnich firm. Ocena kondycji rynku nie jest jednak już tak jednoznaczna i zaczyna się jednak zmieniać na korzyść, wraz ze zwiększaniem stopnia szczegółowości spojrzenia. Widać to już na poziomie indeksów dla poszczególnych sektorów. Spośród piętnastu tego typu wskaźników wyliczanych przez GPW, dziewięć, czyli większość, traci na wartości, ale jednak sześć zyskuje, z czego cztery notują zwyżki sięgające od ponad 20 do prawie 60 proc. Warto jednocześnie zwrócić uwagę, że w większości przypadków indeksy sektorowe znajdują się w wyraźnych trendach, co najmniej średnioterminowych, co zdecydowanie ułatwia podejmowanie decyzji inwestycyjnych. Unikający ryzyka racjonalnie działający inwestor będzie unikał zaangażowania się w spółki z branży górniczej i energetycznej, widząc że ich indeksy silnie zniżkują od ponad dwóch lat. Z kolei gracz nastawiony spekulacyjnie może próbować zarabiać w trakcie pojawiających się okresowo wzrostowych korekt, tym bardziej że często są one dość dynamiczne. Z drugiej strony nietrudno dostrzec sektory, które od dłuższego czasu radzą sobie bardzo dobrze. Przykładem choćby producenci gier komputerowych, których indeks zwyżkuje od początku roku o prawie 60 proc., spółki telekomunikacyjne ze wskaźnikiem rosnącym o niemal 30 proc. czy związane z rynkiem nieruchomości oraz informatyką, których indeksy idą w górę po ponad 20 proc. Jak widać, już nieco bardziej szczegółowe spojrzenie pozwalało zidentyfikować te obszary rynku, w których nie tak trudno było znaleźć okazje do bardzo zyskownych inwestycji. Odpowiednia selekcja, choć powinna być nieodłącznym elementem podejmowania decyzji inwestycyjnych, jest więc szczególnie przydana na tak bardzo zróżnicowanym pod względem kondycji rynku, jakim jest od dłuższego czasu warszawska giełda. To zróżnicowanie dobrze widoczne jest także na poziomie poszczególnych spółek. Warto zwrócić uwagę, że w przypadku głównych indeksów, nawet tych najsłabszych, akcje mniej więcej połowy wchodzących w ich skład firm, notują od początku roku zwyżki, często sięgające kilkudziesięciu procent. We wspomnianym rozczarowującym segmencie średnich spółek, wyraźna większość, bo 25 dała zarobić, w tym w przypadku 13 zanotowano stopy zwrotu przekraczające 20 proc.

Newsletter

Zapisz się na newsletter. Będziemy informować Cię o aktualnych promocjach oraz konkursach w AgioFunds TFI SA