Podsumowanie wyników AgioFunds po trzech Q 2021 roku

13 października 2021

Za nami trzy kwartały 2021 roku korzystne dla funduszy zarządzanych przez AgioFunds TFI i kontynuujące dobrą passę z 2020 roku.

Wyniki, zarówno ostatnich trzech kwartałów jak i roku poprzedniego, potwierdziły słuszność naszej strategii „core-satellite”, która w połączeniu z dobrą selekcją oraz dywersyfikacją portfeli pozwoliła istotnie pobić benchmarki. Branżowy portal Analizy.pl zaliczył aż trzy nasze fundusze: Agio Akcji Plus, Agio Małych i Średnich Spółek oraz Agio Agresywny Spółek Wzrostowych do TOP 12 najlepiej zarabiających krajowych funduszy inwestycyjnych. Uzyskały one stopę zwrotu od 34,78%do 42,4% czyli osiągnęły zdecydowanie wynik lepszy niż szeroki indeks WIG, który w tym czasie zyskał 23,35%.

Swoją wartość potwierdziły fundusze dłużne: Agio Kapitał Plus, Agio Kapitał i Agio Dochodowy Plus, które odnotowały w trzech kwartałach roku stopy zwrotu od 0,04% do 2,86%. Dodatni wynik to niewątpliwe osiągnięcie, bo na skutek wzrostu inflacji i obaw o zmianę dotychczasowej polityki w zakresie stóp procentowych zwiększyła się rentowność obligacji skarbowych. Znalazło to odzwierciedlenie w postaci malejących zysków funduszy dłużnych, w szczególności posiadających długoterminowe obligacje skarbowe. Dzięki krótkiemu „duration”, nasze fundusze dłużne uchroniły jednak portfele przed dużymi fluktuacjami, które nie ominęły większości rynku.

Agio Stabilny Plus ponownie udowodnił swoja stabilność i powtarzalność, notując w trzech pierwszych kwartałach bieżącego roku wzrost wartości rzędu 11,86%. Według portalu Analizy.pl był to najlepszy wynik w grupie funduszy mieszanych polskich stabilnego wzrostu. Naszym zdaniem fundusz jest korzystny dla inwestorów akceptujących umiarkowany poziom ryzyka, a równocześnie oczekujących wyników powyżej inflacji.

AgioFunds TFI podtrzymuje swój pozytywny sentyment do rynku akcji, za którym przemawia zarówno silny wzrost gospodarczy w kraju, jak i utrzymywanie się ujemnych stóp procentowych (lokaty z oprocentowaniem 0-0,5% przy inflacji na poziomie 5,8%). Dostrzegając ryzyka związane z możliwością kolejnych fal pandemii i galopującej inflacji będziemy koncentrować się nadal na analizie fundamentalnej i szukaniu spółek budujących wartość dla Akcjonariuszy.

 

 

 

NOTOWANIA FUNDUSZY OTWARTYCH OD POCZĄTKU ROKU 2021

Wyniki na dzień 30.09.2021r.

 

 

Fundusz Wartość Stopa Zwrotu
AGIO Kapitał Plus 132,03 PLN +0,58%
AGIO Dochodowy Plus 106,11 PLN +0,04%
AGIO Stabilny Plus 119,54 PLN +11,81%
AGIO Akcji Plus 189,39 PLN +38,33%
AGIO Agresywny Spółek Wzrostowych 1 905,20 PLN +34,78%
AGIO Akcji Małych i Średnich Spółek 1 509,16 PLN +42,40%
AGIO Kapitał 1 522,25 PLN +2,86%

 

 

Newsletter

Zapisz się na newsletter. Będziemy informować Cię o aktualnych promocjach oraz konkursach w AgioFunds TFI SA