06 lipca 2021

Za nami półmetek 2021 roku. Wstępne podsumowanie wskazuje, że był on dla funduszy AgioFunds TFI S.A. korzystny i w czasie ostatnich 6 miesięcy kontynuowały one dobrą passę z 2020 roku.

Wyniki I półrocza potwierdziły słuszność naszej strategii „core-satellite”, która w połączeniu z dobrą selekcją oraz dywersyfikacją portfeli pozwoliła istotnie pobić benchmarki. Dane branżowego portalu analizy.pl pokazują aż trzy nasze fundusze: Agio Akcji Plus, Agio Małych i Średnich Spółek oraz Agio Agresywnych Spółek Wzrostowych w TOP 5 najlepiej zarabiających krajowych funduszy inwestycyjnych. Uzyskały one stopę zwrotu w granicach 30% (od 27,1% do 32,5%) co oznacza, że wszystkie osiągnęły wyniki lepsze niż szeroki rynek (WIG). Trzeba podkreślić, iż za cały ubiegły rok – niezwykle trudny z uwagi na pandemię – nasze fundusze akcyjne zarobiły od 8% do 16%, co także plasowało je czołówce.

Swoją wartość potwierdziły fundusze dłużne: Agio Kapitał Plus, Agio Kapitał i Agio Dochodowy Plus. Warto zwrócić uwagę, że sytuacja w ich segmencie była w ostatnich miesiącach wyjątkowo zmienna i trudna. Na przełomie roku przyciągnął on najwięcej kapitału wycofywanego z banków i uciekającego przed prowizjami, później jednak na skutek rosnącej inflacji i obaw o zmianę dotychczasowej polityki w zakresie stóp procentowych, nastąpił wzrost rentowności obligacji skarbowych, który znalazł swoje odzwierciedlenie w postaci malejących zysków funduszy dłużnych, w szczególności posiadających długoterminowe obligacje skarbowe. Pomimo tego, dzięki krótkiemu „duration”, nasze fundusze dłużne uchroniły portfel przed dużymi fluktuacjami, które nie ominęły rynku.

Agio Stabilny Plus udowodnił, że w 100% zasługuje na swoja nazwę odnotowując w ostatnim półroczu stopę zwrotu na poziomie ponad 9,1%. Pokazał więc znowu dużą stabilności i powtarzalność wyników. W naszej ocenie jest to fundusz korzystny dla inwestorów akceptujących umiarkowany poziom ryzyka, a równocześnie oczekujących wyników powyżej inflacji.

AgioFunds TFI podtrzymuje swój pozytywny sentyment do rynku akcji, za którym przemawia zarówno bardzo silny wzrost gospodarczy w kraju, jak i utrzymywanie się ujemnych stóp procentowych (lokaty z oprocentowaniem 0-0,5% i inflacją 4,4-4,7%). Dostrzegając ryzyka związane z możliwością kolejnych fal pandemii i wysokiej inflacji będziemy koncentrować się nadal na analizie fundamentalnej i szukaniu spółek budujących wartość dla akcjonariuszy oraz praktycznym stosowaniu strategii „core-satellite”.

Newsletter

Zapisz się na newsletter. Będziemy informować Cię o aktualnych promocjach oraz konkursach w AgioFunds TFI SA