Masz noworoczne postanowienia o oszczędzaniu? Rozważ IKE lub IKZE

25 stycznia 2019

Początek roku to tradycyjnie czas, kiedy postanawiamy odmienić swoje życie i chętnie podejmujemy różnego rodzaju postanowienia. W czołówce są te, które mają zapewnić nam zdrowie (dieta), urodę (ćwiczenia) i pieniądze (zmiana pracy/rozwój). W kontekście pieniędzy warto myśleć bardziej perspektywicznie – czyli o naszej emeryturze.

Szczególnie gdy weźmiemy pod uwagę dane zaprezentowane przez Komisję Europejską, z których wynika, że w 2050 r. relacja przeciętnej emerytury do średniego wynagrodzenia będzie wynosić zaledwie 27,3%. To z pewnością nie spełni oczekiwań większości społeczeństwa.

Dlaczego warto oszczędzać na IKE lub IKZE?

IKE i IKZE to specjalne programy oszczędnościowe, stworzone w ramach III filaru systemu emerytalnego. Ich funkcjonowanie reguluje ustawa o indywidualnych kontach emerytalnych oraz indywidualnych kontach zabezpieczenia emerytalnego. Ich posiadanie jest dobrowolne, w przeciwieństwie do obowiązkowego opłacania składek na ubezpieczenie społeczne w ZUS. IKE i IKZE mogą być prowadzone m.in. przez Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych. Zarówno IKE, jak i IKZE mają bardzo wiele zalet.

Główną zaletą, a wręcz celem nadrzędnym posiadania kont zabezpieczenia emerytalnego są zgromadzone środki na emeryturę. Dodatkowo, aby zachęcić obywateli, ustawodawca zadbał o korzyści podatkowe. W przypadku IKE to możliwość uniknięcia zapłaty tzw. podatku „Belki” (19% podatek od zysków kapitałowych). Prawo to nabywamy po osiągnięciu wieku 60 lat. W wypadku IKZE mamy do czynienia z dwoma ulgami. Pierwsza z nich to możliwość odliczenia wpłaconych środków od dochodu w danym roku, co w praktyce może stanowić nawet 1 829,76 zł ulgi podatkowej za 2019 rok. Drugą ulgę otrzymamy przy wypłacie naszych środków zgromadzonych na IKZE po osiągnięciu wieku 65 lat. Nasze oszczędności zgromadzone na IKZE nie podlegają opodatkowaniu podatkiem od dochodów kapitałowych (tzw. 19% podatkiem Belki), natomiast będą opodatkowane podatkiem zryczałtowanym w stawce 10%. Dobrze wiedzieć, że uruchamiając konto IKE lub IKZE nie jesteśmy skazani na dożywotnie korzystanie z oferty jednego podmiotu finansowego. W ramach transferu istnieje możliwość zmiany Instytucji prowadzącej IKE lub IKZE.

Istotnym argumentem, przemawiającym za opisanymi formami oszczędzania jest także to, że zgromadzone tam środki możemy wypłacić w każdej chwili, przed przejściem na emeryturę. To ważne w trudnych sytuacjach życiowych, pamiętajmy jednak, że wówczas tracimy wszelkie ulgi podatkowe.

Należy pamiętać, ile w danym roku kalendarzowym możemy wpłacić na poszczególne konta, co roku  roczne limity wpłat zwiększają się. W 2019 r. na indywidualne konto emerytalne (IKE) można wpłacić w sumie 14 295 zł, a na indywidualne konto zabezpieczenia emerytalnego (IKZE) – 5 718 zł.

Warto podkreślić, że im wcześniej zaczniemy oszczędzać na IKE i IKZE, tym mniejsze składki w skali miesiąca będziemy płacić.

Aby jeszcze bardziej zachęcić Was do dotrzymania postanowień noworocznych związanych z oszczędzaniem na emeryturę, Towarzystwo wprowadziło promocję. Jeśli otworzysz IKE AGIO lub IKZE AGIO i zasilisz je do 31.03.2019 r. min. 5 000 zł nagrodzimy Cię zasilając kwotą 200 zł Twoje nowo otwarte rejestry na IKE lub IKZE. Co ważne nie ma ograniczeń i można skorzystać podwójnie otwierając i IKE, i IKZE. Regulamin promocji dostępny na naszej stronie: https://agiofunds.pl/dokumenty/ike-ikze/

Newsletter

Zapisz się na newsletter. Będziemy informować Cię o aktualnych promocjach oraz konkursach w AgioFunds TFI SA