Na koniec sierpnia 2016 roku wartość aktywów netto pod zarządzaniem AgioFunds TFI wyniosła ponad 6,8 mld zł.

05 września 2016

Na koniec sierpnia 2016 roku wartość aktywów netto pod zarządzaniem AgioFunds TFI wyniosła ponad 6,8 mld zł.

Oznacza to wzrost o ponad 1,42 mld zł od początku roku.

Aktywa funduszy AgioFunds TFI skierowanych do szerokiego grona inwestorów wzrosły o ponad 4 mln zł i wyniosły na koniec sierpnia 2016 blisko 1,24 mld zł. Fundusze dedykowane AgioFunds TFI, które są skierowane do określonych inwestorów bądź ograniczonej liczby inwestorów, wzrosły o blisko 1 mln zł i wyniosły na koniec sierpnia 2016 roku blisko 5,56 mld zł.

Na koniec sierpnia 2016 roku AgioFunds TFI zarządzało w sumie 57 funduszami, w tym 15 funduszami i subfunduszami skierowanymi do szerokiego grona inwestorów oraz 42 funduszami dedykowanymi.

Newsletter

Zapisz się na newsletter. Będziemy informować Cię o aktualnych promocjach oraz konkursach w AgioFunds TFI SA