Na koniec listopada 2016 roku wartość aktywów netto pod zarządzaniem AgioFunds TFI wyniosła 6,87 mld zł.

07 grudnia 2016

Na koniec listopada 2016 roku wartość aktywów netto pod zarządzaniem AgioFunds TFI wyniosła 6,87 mld zł.

Oznacza to wzrost o 1,49 mld zł od początku roku.

Aktywa funduszy AgioFunds TFI skierowanych do szerokiego grona inwestorów spadły o blisko 8 mln zł i wyniosły na koniec listopada 2016 blisko 1,24 mld zł. Fundusze dedykowane AgioFunds TFI, które są skierowane do określonych inwestorów bądź ograniczonej liczby inwestorów, spadły o 1 mln zł i wyniosły na koniec listopada 2016 roku ponad 5,64 mld zł.

Na koniec listopada 2016 roku AgioFunds TFI zarządzało w sumie 56 funduszami, w tym 15 funduszami i subfunduszami skierowanymi do szerokiego grona inwestorów oraz 41 funduszami dedykowanymi.

Newsletter

Zapisz się na newsletter. Będziemy informować Cię o aktualnych promocjach oraz konkursach w AgioFunds TFI SA