Na koniec grudnia 2016 roku wartość aktywów netto pod zarządzaniem AgioFunds TFI wyniosła 7,10 mld zł.

12 stycznia 2017

Na koniec grudnia 2016 roku wartość aktywów netto pod zarządzaniem AgioFunds TFI wyniosła 7,10 mld zł.

Oznacza to wzrost o 1,72 mld zł od stycznia 2016 roku.

Aktywa funduszy AgioFunds TFI skierowanych do szerokiego grona inwestorów wyniosły na koniec grudnia 2016 blisko 1,19 mld zł. Fundusze dedykowane AgioFunds TFI, które są skierowane do określonych inwestorów bądź ograniczonej liczby inwestorów, wyniosły na koniec grudnia 2016 roku ponad 5,38 mld zł.

Na koniec grudnia 2016 roku AgioFunds TFI zarządzało w sumie 58 funduszami, w tym 15 funduszami i subfunduszami skierowanymi do szerokiego grona inwestorów oraz 43 funduszami dedykowanymi.

Newsletter

Zapisz się na newsletter. Będziemy informować Cię o aktualnych promocjach oraz konkursach w AgioFunds TFI SA