Wskaźnik PMI – jak z niego korzystać? Jakub Bentke (AgioFunds TFI) - AgioFunds

Aktualności

Wskaźnik PMI – jak z niego korzystać? Jakub Bentke (AgioFunds TFI)

wskaźnik PMI

“Wskaźniki PMI – śledzi je cały inwestycyjny świat. Obliczane są dla ponad 40 rynków, których gospodarki odpowiadają za 86% globalnego PKB. Uznawane są za jedne z najważniejszych narzędzi prognostycznych. Jak z nich korzystać?” Z Jakubem Bentke, zarządzającym funduszami akcyjnymi w AgioFunds TFI, rozmawiał Artur Wiśniewski, aktywny makler i inwestor indywidualny.

Cały wywiad dostępny jest na stronie: http://okiemmaklera.com/wskaznik-pmi-jakub-bentke-agiofunds/

W rozmowie nie zabrakło informacji o aktualnej fazie cyklu koniunkturalnego Polski oraz perspektyw poprawy sytuacji. Po czym poznamy, że bessa się kończy, a zaczyna hossa?

Serdecznie zapraszamy do lektury.