Rekordowa wartość aktywów netto pod zarządzaniem AgioFunds TFI - AgioFunds

Aktualności

Rekordowa wartość aktywów netto pod zarządzaniem AgioFunds TFI

Na koniec października 2017 roku wartość aktywów netto pod zarządzaniem AgioFunds TFI wyniosła 7,44 mld zł.

Aktywa funduszy AgioFunds TFI skierowanych do szerokiego grona inwestorów wyniosły na koniec października 1,3 mld zł. Fundusze dedykowane AgioFunds TFI, które są skierowane do określonych inwestorów bądź ograniczonej liczby inwestorów, wyniosły 6,1 mld zł.

Na koniec października 2017 roku AgioFunds TFI zarządzało w sumie 59 funduszami, w tym 18 funduszami i subfunduszami skierowanymi do szerokiego grona inwestorów oraz 41 funduszami dedykowanymi.