21 sierpnia 2019

Potwierdzamy, iż w dniu wczorajszym (20.08.2019) były prowadzone czynności wyjaśniające w zakresie jednego z funduszy dedykowanych, zarządzanych przez Towarzystwo. Żadnemu z pracowników Towarzystwa nie zostały postawione zarzuty. Nie mamy pełnych informacji odnośnie prowadzonego postępowania, a zatrzymania wynikają z potrzeby uzyskania szczegółowych informacji od pracowników współpracujących z Klientem.

Możemy potwierdzić, że sprawa dotyczy funduszu aktywów niepublicznych, utworzonego na potrzeby konkretnego Klienta. Aktywa funduszu stanowią majątek prywatny Klienta. Towarzystwo współpracuje z innymi Klientami w zakresie podobnych rozwiązań inwestycyjnych, co zawsze poczytywaliśmy sobie za dowód zaufania i potwierdzenie naszych wysokich kompetencji.

Podkreślamy, że kontrola jednego funduszu nie ma wpływu na funkcjonowanie Towarzystwa ani innych funduszy zarządzanych przez TFI, w szczególności funduszy rynku kapitałowego, kierowanych do szerokiego grona odbiorców.

Newsletter

Zapisz się na newsletter. Będziemy informować Cię o aktualnych promocjach oraz konkursach w AgioFunds TFI SA