08 listopada 2018

Temat emerytur budzi wiele kontrowersji, zwłaszcza gdy weźmiemy pod uwagę dane zaprezentowane przez Komisję Europejską, z których wynika, że w 2050 r. relacja przeciętnej emerytury do średniego wynagrodzenia będzie wynosić zaledwie 27,3%. To z pewnością nie spełni oczekiwań większości społeczeństwa.

Wysokość emerytury z I filaru będzie zależała od sumy wszystkich zwaloryzowanych składek oraz wieku, w którym przejdziemy na emeryturę. Obecnie prawo do przejścia na emeryturę osiąga się w wieku 65 lat dla mężczyzn i 60 lat dla kobiet. Ze względu na starzenie się społeczeństwa przybywa emerytów w przeciwieństwie do spadającej liczby osób pracujących i opłacających składki. Ten negatywny trend cały czas się pogłębia, dlatego z czasem emerytury z ZUS będą coraz niższe. Mając to na uwadze warto uniezależnić emeryturę od świadczeń z I filara i w miarę możliwości wykorzystać do tego III filar. Wśród produktów finansowych, dedykowanych do gromadzenia kapitału na przyszłą emeryturę, są m.in. IKE i IKZE. 

Przeczytaj tekst o POLSKIM SYSTEMIE EMERYTALNYM – CO JA Z TEGO BĘDĘ MIAŁ?

Czym są IKE i IKZE?

To specjalne programy oszczędnościowe, stworzone w ramach III filaru systemu emerytalnego. Ich funkcjonowanie reguluje ustawa o indywidualnych kontach emerytalnych oraz indywidualnych kontach zabezpieczenia emerytalnego. Ich posiadanie jest dobrowolne, w przeciwieństwie do obowiązkowego opłacania składek na ubezpieczenie społeczne w ZUS. IKE i IKZE mogą być prowadzone m.in. przez Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych. Zarówno IKE, jak i IKZE mają bardzo wiele zalet, ale także i ograniczeń (limitów).

Limity (ograniczenia)

Pierwszym ograniczeniem jest roczny limit wpłat. Dla IKE jest ograniczony do maksymalnie 300% prognozowanego na dany rok przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia, który w 2018 roku wynosi 13 329 zł. Natomiast roczny limit wpłat na IKZE ogłasza Minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego i w 2018 roku wynosi on 5 331,60 zł. Drugim ograniczeniem jest wiek emerytalny, który upoważnia nas do skorzystania w pełni z korzyści oferowanych przez te dwa programy.

Zalety

Główną zaletą, a wręcz celem nadrzędnym posiadania kont zabezpieczenia emerytalnego są zgromadzone środki na emeryturę. Dodatkowo, aby zachęcić obywateli, ustawodawca zadbał o korzyści podatkowe. W przypadku IKE to możliwość uniknięcia zapłaty tzw. podatku „Belki” (19% podatek od zysków kapitałowych). Prawo to nabywamy po osiągnięciu wieku 60 lat. W wypadku IKZE mamy do czynienia z dwoma ulgami. Pierwsza z nich to możliwość odliczenia wpłaconych środków od dochodu w danym roku, co w praktyce może stanowić nawet 1 706 zł ulgi podatkowej za 2018 rok. Drugą ulgę otrzymamy przy wypłacie naszych środków zgromadzonych na IKZE po osiągnięciu wieku 65 lat. Nasze oszczędności zgromadzone na IKZE nie podlegają opodatkowaniu podatkiem od dochodów kapitałowych (tzw. 19% podatkiem Belki), natomiast będą opodatkowane podatkiem zryczałtowanym w stawce 10%.
Dobrze wiedzieć, że uruchamiając konto IKE lub IKZE nie jesteśmy skazani na dożywotnie korzystanie z oferty jednego podmiotu finansowego. W ramach transferu istnieje możliwość zmiany Instytucji prowadzącej IKE lub IKZE.
Warto także wspomnieć o możliwości dziedziczenia środków gromadzonych na kontach w IKE i IKZE. W wypadku IKE osoba uprawniona (osoba wskazana, spadkobierca, najbliższa rodzina oszczędzającego) może je wypłacić albo przenieść na swoje IKE, bądź do pracowniczego programu emerytalnego (PPE). W obu przypadkach środki te zwolnione są zarówno z podatku od dochodów kapitałowych, jak i z podatku od spadków i darowizn. W wypadku IKZE wypłata na rzecz osoby uprawnionej podlega zryczałtowanemu opodatkowaniu w stawce 10%.

Istotnym argumentem, przemawiającym za opisanymi formami oszczędzania jest także to, że zgromadzone tam środki możemy wypłacić w każdej chwili, przed przejściem na emeryturę. To ważne w trudnych sytuacjach życiowych, pamiętajmy jednak, że wówczas tracimy wszelkie ulgi podatkowe.

Gorąco zachęcamy wszystkich do rozważenia i skorzystania z opisanych programów, tak aby zwiększyć swoje szanse na spokojną i wolną od zmartwień finansowych emeryturę.

Ekstra Bonus

Aby jeszcze bardziej podkreślić zalety ww programów wprowadziliśmy w październiku br. promocję, która zachęca do otwarcia rejestru IKE AGIO lub IKZE AGIO oraz wpłaty do 27.12.2018 r. min. 5 000 zł. Nagradzamy takie podejście wypłacając w styczniu 2019 r. extra 200 zł – zasilając  otwarte rejestry IKE lub IKZE zgodnie z wybraną strategią.

Tu nie ma ograniczeń i można skorzystać podwójnie otwierając i IKE, i IKZE. Regulamin promocji dostępny na naszej stronie.

 

Newsletter

Zapisz się na newsletter. Będziemy informować Cię o aktualnych promocjach oraz konkursach w AgioFunds TFI SA