06 stycznia 2020

Grudzień nie przyniósł przełomu na polskim rynku akcji, potwierdzając tendencje dominujące w całym 2019 r., czyli słabość blue chips i neutralne zachowania szerokiego rynku i średnich spółek oraz dobrą postawę segmentu najmniejszych firm.
Miniony rok był drugim z rzędu niepomyślnym rokiem dla segmentu największych spółek warszawskiego parkietu. WIG20 zniżkował o 5,6 proc. Grudzień nie przyniósł przełomu i choć sięgający zaledwie 0,4 proc. spadek indeksu w tym miesiącu sugerować może uspokojenie sytuacji, to działo się sporo. Głównym wydarzeniem była kontynuacja spadkowej tendencji w pierwszej połowie miesiąca, której efektem było pogłębienie rocznego minimum i następujący w kolejnych tygodniach dynamiczny ruch w górę. Straty co prawda nie udało się odrobić, ale jej skala uległa znacznemu ograniczeniu. Pomyślne przetestowanie sierpniowego dołka oraz bardzo dobre zachowanie indeksu w końcówce roku daje podstawy do optymizmu na najbliższą przyszłość. WIG20 ma też sporo do odrobienia zarówno względem rynków wschodzących, jak i rozwiniętych. W przeszłości wielokrotnie już okazywało się, że jest on w stanie skutecznie zmniejszać stracony dystans wobec światowych wskaźników. Czynnikiem ryzyka dla części dużych spółek pozostają zamiary jakie ma wobec nich państwowy właściciel, jednak akcje firm pozostające poza jego wpływem radziły sobie w minionym roku w większości bardzo dobrze, przynosząc inwestorom zyski rzędu kilkudziesięciu procent.

Grudzień, w odróżnieniu od całego 2019 r., należał do miesięcy o wyjątkowo dużej aktywności na rynku pierwotnym obligacji korporacyjnych.
Miał w nim miejsce kilka dużych emisji, jak i sporo ofert o niewielkiej wartości. Nadal duże kwoty na krótkie terminy pozyskiwały wchodzące w skład grup bankowych spółki prowadzące działalność leasingową i faktoringową, dwie emisje na łączną kwotę ponad miliarda złotych przeprowadził PKB Bank Hipoteczny. Kontynuowana była aktywność samorządów, emitujących obligacje komunalne. Spośród największych emisji obligacji typowo korporacyjnych, należy wymienić wartą 750 mln zł ofertę operatora sieci Play i 300 mln zł pozyskane przez LPP. Mocno reprezentowana była także grupa dużych firm deweloperskich. W ramach kilku emisji łącznie 120 mln zł pozyskało Ghelamco, Lokum Deweloper sprzedał papiery o wartości 65 mln zł, a Dom Development zebrał 50 mln zł. Spośród przedstawicieli szeroko rozumianej branży finansowej po raz kolejny pojawiła się warta 32 mln zł emisja funduszu MCI oraz niewiele mniejsza emisja Kredyt Inkaso, która została objęta przez jednego inwestora. To jeden ze skrajnych przykładów szerszej tendencji, widocznej na rynku pierwotnym w całym minionym roku, która będzie prawdopodobnie kontynuowana także w kolejnych latach.

Czytaj cały komentarz rynkowy: komentarz rynkowy – grudzień 2019

Newsletter

Zapisz się na newsletter. Będziemy informować Cię o aktualnych promocjach oraz konkursach w AgioFunds TFI SA