10 kwietnia 2019

Najnowszy raport Międzynarodowego Funduszu Walutowego potwierdza tezę, że spowolnienie w globalnej gospodarce ma charakter przejściowy, a mimo pewnych zagrożeń recesji na horyzoncie nie widać. Wręcz przeciwnie, w przyszłym roku koniunktura powinna ulec poprawie, choć nie we wszystkich krajach i regionach. Po tegorocznym spowolnieniu do 3,3 proc., w 2020 r. światowa gospodarka ma według MFW wzrosnąć o 3,6 proc. Poprawa nie będzie jednak powszechna. Słabość pogłębią gospodarki rozwinięte, w tym Stany Zjednoczone, Japonia i Chiny. Tempo wzrostu obniży się tam jedynie nieznacznie. Przyspieszenie ma być widoczne w strefie euro, a przede wszystkim w gospodarkach rozwijających się, gdzie dynamika PKB ma zwiększyć się z 4,4 do 4,8 proc. Na europejskich rynkach wschodzących wzrost ma przyspieszyć z 0,8 do 2,8 proc. Taka struktura zmian sytuacji powinna sprzyjać wzrostom na parkietach emerging markets, a dyskontowanie tego procesu na giełdach może rozpocząć się już w najbliższych miesiącach, a najpóźniej wczesną jesienią. W takim przypadku beneficjentem byłby z pewnością warszawski parkiet, tym bardziej, że choć według prognoz MFW wzrost gospodarczy w Polsce spowolni do 3,1 proc., to jednak będzie on jednym z najwyższych na naszym kontynencie. Poza korzystną sytuacją makroekonomiczną, warszawskiej giełdzie sprzyjać powinno rozpoczęcie działalności Pracowniczych Planów Kapitałowych. W najbliższym czasie ma także zapaść decyzja w sprawie przekazania środków zgromadzonych w funduszach emerytalnych na prywatne konta ich klientów.

Newsletter

Zapisz się na newsletter. Będziemy informować Cię o aktualnych promocjach oraz konkursach w AgioFunds TFI SA