AGIO Kapitał PLUS by AgioFunds TFI SA nominowany do nagrody Alfy 2019 by Analizy.pl

06 marca 2020

AGIO Kapitał PLUS by nominowany do nagrody Alfy 2019 by Analizy.pl w kategorii fundusze dłużne polskich papierów korporacyjnych 💪

https://lnkd.in/dfcFAm9

AGIO Kapitał PLUS:

☑ Subfundusz dłużny korporacyjny.

☑ Zorientowany na stały wzrost wartości jednostki; osiąganie stabilnych, powtarzalnych wyników.

☑ Wyceniany każdego dnia, w którym odbywa się sesja na GPW.

Fundusz inwestuje głównie w obligacje przedsiębiorstw o solidnych fundamentach i dużej wiarygodności finansowej, papiery wartościowe emitowane i gwarantowane przez Skarb Państwa oraz instrumenty rynku pieniężnego. Roczna stopa zwrotu to +2,95%

 

Więcej: https://lnkd.in/dw2KPh7

Newsletter

Zapisz się na newsletter. Będziemy informować Cię o aktualnych promocjach oraz konkursach w AgioFunds TFI SA