Fundusze InValue FIZ i InValue Multi-Asset FIZ dostępne w ofercie AgioFunds TFI

18 lutego 2019

InValue FIZ i InValue Multi-Asset FIZ to autorskie fundusze inwestycyjne. Pomysłodawcą i zarządzającym jest Adam Drozdowski oraz Piotr Bujko. Obaj byli wielokrotnie nagradzani za wyniki inwestycyjne i posiadają wieloletnie doświadczenie w inwestycjach na rynku kapitałowym.

Fundusz InValue Multi-Asset FIZ, podobnie jak InValue FIZ, inwestuje na największych i najpłynniejszych rynkach na świecie. Obydwa fundusze koncentrują się na Stanach Zjednoczonych inwestując głównie w obligacje rządowe, akcje i złoto. Różnią się m.in. poziomem ryzyka, na który głównie wpływa struktura portfela.

Dotychczas zarządzane były przez Opti TFI, a od 18 lutego 2019 r. administrację i dystrybucję przejęło AgioFunds TFI.

 

 

Newsletter

Zapisz się na newsletter. Będziemy informować Cię o aktualnych promocjach oraz konkursach w AgioFunds TFI SA