08 lutego 2021

Aż dwa fundusze AgioFunds: AGIO Agresywnych Spółek Wzrostowych i AGIO Akcji Plus znalazły się w TOP5 najlepszych funduszy akcji polskich za styczeń 2021 r. pod względem zyskowności, opublikowanym przez specjalistyczny portal analizy.pl. Z kolei AGIO Akcji Małych i Średnich Spółek zaliczono do TOP5 najlepszych funduszy otwartych.

Styczeń był kolejnym miesiącem, który przyniósł klientom AgioFunds TFI powody do zadowolenia. Wszystkie fundusze osiągnęły wyniki dodatnie, a niektóre znalazły się w ścisłej czołówce funduszy dostępnych na rynku. Efekty ich działań porównał portal analizy.pl, który opublikował niedawno tradycyjne zestawienia m.in. 5 najlepszych i 5 najgorszych funduszy akcji polskich. W gronie liderów z największą zyskownością znalazły się aż dwa fundusze AgioFunds: AGIO Agresywny Spółek Wzrostowych i AGIO Akcji Plus, które osiągnęły stopę zwrotu odpowiednio 5,9% i 4,2%. Jak podkreślili autorzy raportu, zysk na funduszach „uniwersalnych” nie był wcale pewny i zależał od strategii oraz umiejętności zarządzających. Na 50 funduszy aż 20 znalazło się pod kreską, a inwestorzy mogli zarówno zarobić, jak i stracić.

Inny fundusz AgioFunds – AGIO Małych i Średnich Spółek – znalazł się z kolei w czołówce najbardziej zyskownych funduszy otwartych. Inwestorzy mogli zarobić na nim aż 7,2%. Również tutaj analitycy podkreślili, że mimo 3,4% spadku WIG20 w styczniu, wyniki poszczególnych funduszy były zróżnicowane, a zysk na inwestycji w małe i średnie spółki zależał od wybranej strategii zarządzających.

Wyniki stycznia są dla AgioFunds powodem do niewątpliwej satysfakcji. Wszystkie nasze fundusze osiągnęły dodatnie wyniki realizując metodycznie strategię „core-satellite”. Przyniosła ona, mimo trudnego otoczenia rynkowego, wysokie i powtarzalne stopy zwrotu. Zdobycie przez fundusze AgioFunds pozycji wśród liderów zyskowności potwierdza, że obrany kierunek był właściwy i przynosi dobre efekty – ocenił Mariusz Jagodziński, Prezes Zarządu AgioFunds TFi S.A.

Wyniki funduszy za styczeń 2021 roku są kolejną w ostatnim czasie dobrą informacją dla inwestorów AgioFunds. Niedawno ten sam branżowy portal analizy.pl zaliczył fundusz AGIO Agresywny Spółek Wzrostowych do elitarnego grona TOP5 funduszy akcyjnych w Polsce, które w ostatnich kilku latach osiągały regularnie wyniki przewyższające indeks WIG.

Newsletter

Zapisz się na newsletter. Będziemy informować Cię o aktualnych promocjach oraz konkursach w AgioFunds TFI SA