09 października 2019

Wrześniowe posiedzenie rezerwy federalnej pokazało, że zdania co do dalszego łagodzenia polityki pieniężnej w Stanach Zjednoczonych są podzielone i raczej nie należy liczyć na szybkie i zdecydowane obniżanie stóp procentowych, o ile koniunktura nie ulegnie pogorszeniu w znaczący sposób. W ostatnich dniach identyczne stanowisko podtrzymał w swej wypowiedzi Jerome Powell, mimo że z amerykańskiej gospodarki wciąż płyną sygnały postępującego osłabienia. Niedawne publikacje gorszych danych umocniły wśród inwestorów przekonanie, że w październiku dojdzie do kolejnej obniżki stóp procentowych. Tymczasem prezes Fed, mimo że dostrzega zagrożenia, wciąż wykazuje optymizm w kwestii perspektyw amerykańskiej gospodarki. Jego wypowiedzi powodują wzrost niepewności dotyczącej październikowej decyzji, to zaś doprowadziło do umocnienia się amerykańskiej waluty i silnych spadków na nowojorskim parkiecie. Mocny dolar niekorzystnie wpływa na sytuację na rynkach wschodzących, co wraz z pozostałymi czynnikami ryzyka powoduje, że w październiku na rynkach finansowych możemy mieć do czynienia ze wzrostem napięć, a więc także podwyższoną zmiennością notowań. W takiej sytuacji zwykle pojawiają się okazje pozwalające inwestorom nastawionym na nieco dłuższy horyzont dokonywać korzystnych zakupów, umożliwiających osiągnięcie ponadprzeciętnych zysków. Takich okazji nie powinno zabraknąć na warszawskim parkiecie, gdzie można dostrzec sporo spółek, których akcje zostały bardzo mocno przecenione, mimo niezłej sytuacji fundamentalnej i obiecujących perspektyw poprawy wyników finansowych. Wiele wskazuje na to, że pogorszenie się koniunktury gospodarczej nie będzie w naszym przypadku zbyt dotkliwe. Potwierdza choćby najnowszy raport Banku Światowego, w którym instytucja ta podwyższyła prognozę dotyczącą wzrostu PKB na ten rok z 4 do 4,3 proc. i utrzymała szacowane tempo wzrostu na lata 2020 i 2021 na poziomie odpowiednio 3,6 i 3,3 proc. Można zakładać, że spowolnienie zostało już z nawiązką uwzględnione w cenach akcji, a w związku z tym spodziewać się przynajmniej solidnego wzrostowego odreagowania, gdy tylko nastroje na światowych rynkach nieco się poprawią.

Newsletter

Zapisz się na newsletter. Będziemy informować Cię o aktualnych promocjach oraz konkursach w AgioFunds TFI SA