EN: Na koniec czerwca 2016 roku wartość aktywów netto pod zarządzaniem AgioFunds TFI wyniosła 6,82 mld zł.

24 sierpnia 2016

Na koniec czerwca 2016 roku wartość aktywów netto pod zarządzaniem AgioFunds TFI wyniosła 6,82 mld zł.

Oznacza to wzrost o ponad 475 mln zł w porównaniu do stanu aktywów na koniec maja 2016 roku i ponad 1,4 mld zł od początku roku.

Aktywa funduszy AgioFunds TFI skierowanych do szerokiego grona inwestorów spadły o 1,66 mln zł i wyniosły na koniec czerwca 2016 blisko 1,27 mld zł. Fundusze dedykowane AgioFunds TFI, które są skierowane do określonych inwestorów bądź ograniczonej liczby inwestorów, wzrosły o ponad 476 mln zł i wyniosły na koniec czerwca 2016 roku blisko 5,56 mld zł.

Na koniec czerwca 2016 roku AgioFunds TFI zarządzało w sumie 54 funduszami, w tym 15 funduszami i subfunduszami skierowanymi do szerokiego grona inwestorów oraz 39 funduszami dedykowanymi.

Newsletter

Zapisz się na newsletter. Będziemy informować Cię o aktualnych promocjach oraz konkursach w AgioFunds TFI SA