18 września 2017

Od dłuższego czasu inwestorzy oczekują od amerykańskiej rezerwy federalnej odpowiedzi na dwa pytania o zasadniczym znaczeniu dla sytuacji na rynkach finansowych. Pierwsze dotyczy tego, czy należy się jeszcze w tym roku liczyć z kolejną podwyżką stóp procentowych, a drugie wiąże się z terminem rozpoczęcia redukowania bilansu Fed obligacji. Wrześniowe posiedzenie powinno przynieść jasną deklarację w tej drugiej kwestii, czyli ogłoszenie daty, od której Fed ograniczy zakupy obligacji dokonywane ze środków pochodzących z wykupu zapadających papierów dłużnych. Rozpoczęcie tej operacji będzie mieć bardzo poważny, długoterminowy wpływ na sytuację na rynkach finansowych. Bezpośrednio powinno prowadzić do spadku cen obligacji, czyli wzrostu rentowności, a pośrednio będzie wpływać na wyceny także innych aktywów, na przykład akcji. Fakt, że przeprowadzenie tej operacji zostało zapowiedziane dużo wcześniej i jest zaplanowane na wiele lat sprawia, że nie należy się obawiać szybkiej i silnej reakcji na rynkach finansowych. Od marca do pierwszych dni września rentowność amerykańskich obligacji dziesięcioletnich obniżyła się z 2,6 do 2,05 proc. i dopiero w ostatnich dniach zaczęła powoli piąć się w górę, dochodząc do 2,2 proc. To wahania o wiele mniejsze niż te, które miały miejsce w poprzednich latach. Dla przykładu, od stycznia do lipca 2016 r. rentowność spadła z prawie 2,3 do niespełna 1,4 proc., czyli o ponad jedną trzecią, podczas gdy tegoroczna zniżka nieznacznie przekroczyła jedną piątą.

Z punktu widzenia wpływu na bieżącą sytuację na rynkach, większe znaczenie może mieć druga kwestia, czyli ocena prawdopodobieństwa dokonania kolejnej podwyżki stóp procentowych w tym roku. W tym przypadku nie należy spodziewać się bezpośredniej deklaracji ze strony Fed, a jedynie mniej lub bardziej konkretnych sugestii. Jest dość prawdopodobne, że rezerwa federalna zastosuje tu swego rodzaju balans, podtrzymując wahania w kwestii grudniowej podwyżki stóp i łagodząc w ten sposób ewentualne reakcje związane z ogłoszeniem redukcji sumy bilansowej.

Newsletter

Zapisz się na newsletter. Będziemy informować Cię o aktualnych promocjach oraz konkursach w AgioFunds TFI SA