Decyzja Fed przesądzona, reakcja rynków niepewna

29 lipca 2019

Niemal nikt nie ma wątpliwości co do tego, że efektem lipcowego posiedzenia Fed będzie obniżka stóp procentowych. Przez moment wśród części obserwatorów i uczestników rynku pojawiały się spekulacje co do skali cięcia kosztu pieniądza. Napływające dane dotyczące amerykańskiej gospodarki są wciąż na tyle dobre, że zdają się wykluczać obniżkę o 0,5 punktu procentowego. Ale perspektywy sytuacji makroekonomicznej są też źródłem niepewności co do dalszych kroków rezerwy federalnej. Na razie zbyt wcześnie jest na to, by przewidywać czy i o ile stopy w Stanach Zjednoczonych pójdą w dół do końca roku. Ten dylemat jest prawdopodobnie powodem nietypowego zachowania się dolara. Deklaracje Europejskiego Banku Centralnego, zapowiadającego poluzowanie polityki pieniężnej w strefie euro tłumaczą słabość wspólnej waluty wobec dolara, jednak nie do końca wyjaśniają siłę dolara w szerszej perspektywie. Indeks dolara wobec sześciu głównych walut świata jest na poziomie najwyższym od ponad dwóch lat, co kompletnie nie koresponduje z deklaracjami luzowania polityki pieniężnej przez Fed. Jedynym wyjaśnieniem tej dysproporcji jest wspomniana bardzo dobra kondycja amerykańskiej gospodarki, w porównaniu ze słabą koniunkturą w większości pozostałych wiodących krajów oraz status dolara jako bezpiecznej przystani w warunkach podwyższonego ryzyka na rynkach finansowych.

Warto jednocześnie zwrócić uwagę na fakt, że mocny dolar nie jest źródłem perturbacji ani na emerging markets, ani na rynkach surowcowych. Kierunek ewentualnych zmian notowań dolara w najbliższym czasie zależeć będzie nie tyle od samej lipcowej decyzji Fed, ile od komunikatu, jaki inwestorzy usłyszą oraz od tego, jak go zinterpretują. Podobne wątpliwości można mieć w kwestii reakcji Wall Street, szczególnie w kontekście tego, że indeksy wciąż ustanawiają kolejne rekordy wszechczasów, nie poddając się poważniejszym spadkowym korektom. Po tej z maja nie ma już śladu. Od czerwca S&P500 zyskał ponad 10 proc., a od dołka z końca grudnia ubiegłego roku poszedł w górę o 29 proc. Może się więc zdarzyć, że obniżka stóp stanie się dla części inwestorów pretekstem do realizacji zysków, ale raczej niewielkiej i krótkotrwałej.

Newsletter

Zapisz się na newsletter. Będziemy informować Cię o aktualnych promocjach oraz konkursach w AgioFunds TFI SA