BETA ETF WIG20TR – pierwszy portfelowy FIZ w Polsce!

23 listopada 2018

AgioFunds TFI otrzymało zezwolenie Komisji Nadzoru Finansowego na utworzenie pierwszego ETF – BETA ETF WIG20TR Portfelowego Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego. Już wkrótce Inwestorzy w Polsce zyskają nową, efektywną i atrakcyjną możliwość inwestowania na polskiej giełdzie, z maksymalna opłatą za zarządzanie 0,5%.

Chcemy, by już od początku stycznia 2019 roku inwestorzy w Polsce mieli możliwość inwestowania w pierwszy fundusz ETF, oparty na metodzie replikacji fizycznej – wyjaśnia Adam Dakowicz, prezes AgioFunds TFI. Na rynku kapitałowym obserwujemy tendencję do obniżania kosztów produktów finansowych dla Klientów – wprowadzenie ETF do oferty to odpowiedź prywatnego TFI na oczekiwania Klientów i regulatora. Intensywnie pracujemy nad utworzeniem kolejnych tego typu funduszy, opartych o polskie oraz zagraniczne indeksy akcji i obligacji. Cieszymy się, że zaoferujemy polskim inwestorom sprawdzone i cenione rozwiązanie, które z uwagi na szerokie spektrum zastosowań zyskało ogromną popularność za granicą. Obecnie globalny rynek ETF szacowany jest na ponad 5 bilionów USD. Na świecie notowanych jest ponad 5 700 funduszy typu ETF, opartych o różne indeksy giełdowe – w tym akcji spółek, surowców czy obligacji.

Certyfikaty inwestycyjne będą mogły być kupowane oraz sprzedawane na sesji giełdowej za pośrednictwem zwykłego zlecenia złożonego u brokera. „Jesteśmy przekonani, że niskie opłaty za zarządzanie, możliwość uniknięcia opłat manipulacyjnych i zastąpienia ich prowizjami brokerskimi oraz wąskim spreadem, zapewnią inwestorom wysoką efektywność kosztową inwestycji” – dodaje Adam Dakowicz. Biorąc pod uwagę fakt, że minimalny próg wejścia to tylko jeden certyfikat o wartości kilkudziesięciu złotych, możliwe jest zajęcie pozycji w całym indeksie, nawet przy niskich budżetach inwestycyjnych. Inwestycje w fundusze BETA ETF będą mogły być rozliczane wraz z pozostałymi inwestycjami zrealizowanymi na giełdzie papierów wartościowych, co daje możliwość planowania podatkowego.

W procesie przygotowania oferty publicznej funduszu BETA ETF WIG20TR AgioFunds TFI współpracowało z Domem Maklerskim Banku Ochrony Środowiska, który będzie pełnił obowiązki Oferującego, Prime Brokera oraz Animatora Emitenta.

Kancelaria SPCG pełniła funkcję doradcy prawnego w procesie związanym z tworzeniem Funduszu, ofertą publiczną Certyfikatów Serii A i Certyfikatów Serii B oraz z ubieganiem się o dopuszczenie i wprowadzenie Certyfikatów Inwestycyjnych do obrotu na Rynku Regulowanym organizowanym przez GPW.

***

Powyższa treść ma wyłącznie charakter promocyjny. Szczegółowy opis polityki inwestycyjnej Funduszu, oferty Certyfikatów Serii A i B oraz czynników ryzyka związanych z inwestowaniem w certyfikaty inwestycyjne Funduszu, znajduje się w prospekcie emisyjnym Funduszu. Prospekt Emisyjny dostępny jest na naszej stronie internetowej. 

Newsletter

Zapisz się na newsletter. Będziemy informować Cię o aktualnych promocjach oraz konkursach w AgioFunds TFI SA