18 marca 2019

Mamy przyjemność poinformować, że fundusz AGIO Kapitał (AGIO SFIO) otrzymał nagrodę ALFA 2018 dla najlepszego funduszu w grupie funduszy dłużnych polskich papierów korporacyjnych.

Alfa to nagroda przyznawana przez Analizy Online od 2013 r. funduszom, które na tle grupy porównawczej dostarczają klientom ponadprzeciętne stopy zwrotu skorygowane o poziom ponoszonego ryzyka. Każdy fundusz w ramach właściwej sobie kategorii oceniany jest za efektywność zarządzania (mierzoną na podstawie wskaźnika information ratio). Dodatkowo prowadzona jest weryfikacja jakościowa, która polega na sprawdzeniu czy istnieją istotne powody, które w znaczący sposób podważałyby porównywalność wyników funduszu na tle grupy lub mogłyby być znaczącym zagrożeniem dla możliwości powtórzenia dotychczasowych, wyróżniających rezultatów w przyszłości. Wreszcie, pod uwagę brany jest poziom kosztów funduszu.

Główną nagrodę fundusz AGIO Kapitał otrzymał po raz drugi. Pierwszy raz statuetka została przyznana funduszowi w 2014 r., natomiast w pozostałych latach (2013, 2015, 2016 i 2017)  fundusz zawsze zdobywał wyróżnienie w swojej kategorii.

Newsletter

Zapisz się na newsletter. Będziemy informować Cię o aktualnych promocjach oraz konkursach w AgioFunds TFI SA