AgioFunds TFI SA nabyło udziały w Symphony Wealth Management, ogólnopolskim dystrybutorze funduszy

13 stycznia 2020

AgioFunds umacnia pozycję na rynku niezależnych TFI:

nabyło udziały w firmie Symphony Wealth Management, ogólnopolskim dystrybutorze funduszy

W grudniu 2019 roku AgioFunds TFI nabyło 30% udziałów w firmie Symphony Wealth Management specjalizującej się w dystrybucji funduszy inwestycyjnych. Transakcja jest elementem realizacji strategii rozwoju AgioFunds TFI w oparciu o dywersyfikację kanałów sprzedaży oraz zwiększanie dostępu do sieci niezależnej dystrybucji. W planach na najbliższe miesiące są kolejne działania, które umocnią pozycję towarzystwa na rynku funduszy w Polsce.

 

Partnerstwo AgioFunds TFI z firmą Symphony Wealth Management to element realizacji strategii rozwoju
w oparciu o współpracę z niezależnymi, niebankowymi dystrybutorami produktów inwestycyjnych. Symphony Wealth Management daje nam dostęp do stabilnego portfela klientów na ogólnopolskim rynku. W planach na najbliższe miesiące jest rozwój oferty dla inwestorów detalicznych, dalsza dywersyfikacja kanałów sprzedaży oraz rozbudowa sieci partnerów niezależnej dystrybucji
– powiedział Dariusz Wieloch, Prezes AgioFunds TFI SA.

 

Symphony Wealth Management sp. z o.o. (SWM) to jeden z wiodących dystrybutorów funduszy inwestycyjnych na rynku w Polsce. Spółka działa na terenie całego kraju, współpracuje z wieloma instytucjami finansowymi. SWM posiada stabilny portfel klientów, którzy korzystają ze spersonalizowanej oferty opartej na standardowych i unikatowych rozwiązaniach inwestycyjnych.

Rynek funduszy inwestycyjnych jest obecnie w fazie konsolidacji, a implementacja dyrektywy unijnej MiFID II stawia nowe wyzwania przed zarządzającymi. AgioFunds TFI planuje wykorzystać sytuację w branży do umocnienia swojej pozycji. W ocenie Zarządu, niezależne TFI pełnią kluczową rolę na rynku funduszy, oferując klientom unikatowe rozwiązania inwestycyjne w oparciu o konkurencyjne warunki. W dłuższej perspektywie wzrost zamożności obywateli oraz świadomości klientów dot. potrzeby oszczędzania na emeryturę, a także popularyzacja Pracowniczych Planów Kapitałowych (PPK), powinny sprzyjać rozwojowi branży.

Jako jedno z czołowych, niezależnych towarzystw inwestycyjnych planujemy wykorzystać sytuację w branży do umocnienia naszej przewagi konkurencyjnej na rynku w Polsce. Niezależne TFI mają ważną rolę do odegrania – ich siłą jest indywidualne podejście do klienta oraz oferta unikatowych rozwiązań inwestycyjnych konkurencyjnych wobec produktów bankowych – dodaje Prezes Wieloch.

AgioFunds TFI SA jest licencjonowanym towarzystwem funduszy inwestycyjnych, działającym na mocy ustawy
i pod nadzorem Komisji Nadzoru Finansowego od kwietnia 2009 roku. W ofercie jest obecnie 55 funduszy inwestycyjnych, w tym fundusz inwestycyjny otwarty z 4 subfunduszami i specjalistyczny fundusz inwestycyjny otwarty z 3 subfunduszami, a także fundusze zamknięte. AgioFunds stanowi alternatywę dla grup finansowych, dla których usługa zarządzania aktywami to tylko część prowadzonego biznesu. AgioFunds TFI jest prywatną niezależną instytucją finansową, niezwiązaną kapitałowo z podmiotami korporacyjnymi rynku finansowego.

 

Dodatkowych informacji udziela:

Zofia Jakubiak

Reputation Managers sp. z o.o.
M: +48 509 618 899
zofia.jakubiak@reputacja.com.pl

 

https://agiofunds.pl/wp-content/uploads/2020/01/AgioFunds-nabyło-udziały-w-Symphony-Wealth-Management-ogólnopolskim-dystrybutorze-funduszy-informacja-prasowa.pdf

Newsletter

Zapisz się na newsletter. Będziemy informować Cię o aktualnych promocjach oraz konkursach w AgioFunds TFI SA