13 lutego 2019

AGIO Kapitał (zwycięzca Alfy 2014 i Złotego Portfela 2015) po raz kolejny został nominowany do nagrody Alfa dla najlepszego funduszu polskich papierów korporacyjnych.

Nagroda przyznawana przez firmę Analizy Online SA ma na celu wyróżnienie tych produktów, które na tle grupy porównawczej dostarczają klientom ponadprzeciętne stopy zwrotu skorygowane o poziom ponoszonego ryzyka.  Nagrody przyznajemy tylko tym funduszom, które spełniają jednocześnie kilka warunków:

  • są dostępne dla szerokiego grona klientów (fundusze detaliczne),
  • mają charakter otwarty (FIO lub SFIO),
  • działają co najmniej 5 pełnych lat kalendarzowych w przypadku funduszy z segmentu akcyjnego i mieszanego lub co najmniej 3 lata w przypadku funduszy z segmentu dłużnego oraz gotówkowego i pieniężnego,
  • średni poziom ich aktywów netto w danym roku przekracza 100 mln zł.
Newsletter

Zapisz się na newsletter. Będziemy informować Cię o aktualnych promocjach oraz konkursach w AgioFunds TFI SA